Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Avtalat

Samlad information och vägledning om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Fora är en av flera aktörer som informerar om kollektiv­avtalade försäkringar inom den privata sektorn. Men både arbetsgivare och anställda har ibland svårt att veta till vem de ska vända sig för att få hjälp och svar på sina frågor och ibland kan man behöva kontakta flera olika aktörer.

Därför har Foras ägare Svenskt Näringsliv och LO, tillsammans med PTK, bildat Avtalat. Tanken är att samla information och vägledning om kollektiv­avtalad tjänste­pension och försäkring på ett ställe. Ambitionen är att alla ska förstå hur pension och försäkring via jobbet fungerar och vad det innebär.

Allt på en och samma plats

Du som i dag besöker fora.se regelbundet kommer att ha stor nytta av Avtalat, oavsett om du är arbetsgivare eller anställd. Om du brukar besöka flera webbplatser, exempelvis fora.se, collectum.se och afaforsakring.se för att få en helhetsbild, kan du nu i stället starta på avtalat.se och bli guidad rätt.

 


Om Avtalat

Avtalat - samlad information och vägledning om kollektiv­avtalad tjänste­pension och försäkring
Alla ska förstå och uppskatta pension och försäkring via jobbet, även innan det behövs. Med den ambitionen har Svenskt Näringsliv, LO och PTK och bildat Avtalat. Den 1 januari 2021 lanserades avtalat.se. Här finns i dag information om kollektiv­avtalad tjänste­pension och försäkring i privat sektor. På sikt kommer anställda och arbetsgivare kunna logga in på sajten för att utföra sina uppgifter. Genom att samla information från olika aktörer blir Avtalat vägen in och vägen ut för allt som rör kollektiv­avtalad tjänste­pension och försäkring. Kunden behöver alltså bara ha ett namn i åtanke – Avtalat.

avtalat-logo-med-devis-small.png