Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Rapportera nyanställda arbetare
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tolv är bättre än en

Från och med 2024 ska arbetarnas löner rapporteras varje månad. Tolv löne­rapporter om året ger dem större möjligheter till avkastning på tjänste­­pensionen. Övergången berör företag som har anställda med Avtals­pension SAF-LO.

Teckna tilläggsförsäkringar för tjänstemän

Om företaget har tecknat kollektiv­avtal direkt med fackförbund (häng­avtal) för arbetare men inte har något kollektiv­avtal för tjänste­män, går det att teckna tilläggs­försäkringar för tjänste­männen.

De försäkringar som kan tecknas är Tjänstegruppliv­försäkring, TGL,  Försäkring om avgångsbidrag, AGB och Trygghetsfonden TSL.

Försäkringarna tecknas genom att fylla i en blankett.