Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Information

Viktig information: Mina sidor kommer under perioden torsdagen den 7 mars kl 17.00 till tisdagen den 12 mars kl 08.00 vara stängda för en större, planerad driftssättning.
Det innebär att du som kund till exempel inte kan månadsrapportera eller använda andra e-tjänster under de här dagarna.

Rapportera extra pensionspremier

Extra pensions­premie innebär att arbetsgivaren gör extra inbetalningar av premier till den anställdes Avtals­pension SAF-LO. 

Exempel på extra pensions­premier är bonus eller kompensation för bortfall av pensions­premier till Avtals­pension SAF-LO som en följd av att en anställd går i pension tidigare än vid 65 år.

Extra pensions­premier är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställde. Det är också de som kommer överens om hur stor premie som ska betalas in (ibland kan det bestämmas i en förhandling mellan arbetsgivare och facklig organisation).

Om företaget har överenskommelser om extra pensions­premier väljer ni själva när ni vill rapportera in premier.

Rapportera på Mina sidor

Extra pensions­premier rapporteras på Mina sidor. Huvud­­administratör och administratör har behörighet att logga in där.

Du kan ladda upp en fil med alla uppgifter, eller skriva in dem manuellt.

Felaktigt rapporterade uppgifter kan korrigeras i efterhand.