Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Rapportera extra pensionspremier

Extra pensions­premie innebär att arbetsgivaren gör extra inbetalningar av premier till den anställdes Avtals­pension SAF-LO. 

Exempel på extra pensions­premier är bonus eller kompensation för bortfall av pensions­premier till Avtals­pension SAF-LO som en följd av att en anställd går i pension tidigare än vid 65 år.

Extra pensions­premier är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställde. Det är också de som kommer överens om hur stor premie som ska betalas in (ibland kan det bestämmas i en förhandling mellan arbetsgivare och facklig organisation).

Om företaget har överenskommelser om extra pensions­premier väljer ni själva när ni vill rapportera in premier.

Rapportera på Mina sidor

Extra pensions­premier rapporteras på Mina sidor. Huvud­­administratör och administratör har behörighet att logga in där.

Du kan ladda upp en fil med alla uppgifter, eller skriva in dem manuellt.

Felaktigt rapporterade uppgifter kan korrigeras i efterhand.