Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Vid sjukdom

Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS, och premiebefrielseförsäkring

Den som är sjukskriven en längre tid kan få ersättning från en sjuk­försäkring och även få pengar inbetalda till Avtals­pension SAF-LO. 

Ersättning vid sjukdom

Toggle

För den som är sjukskriven i mer än 14 dagar finns en sjuk­försäkring som heter Avtalsgrupp­sjuk­försäkring, AGS. Den ger en kompletterande ersättning under den tid som ersättning betalas ut från Försäkringskassan.

För att ha rätt till ersättning från sjuk­försäkringen måste anställningen ha varat i 90 dagar. Det finns också ett efterskydd i försäkringen. Det betyder att går att få ersättning från sjuk­försäkringen även sedan den som blir sjuk har slutat sin anställning.

Avtalsgrupp­sjuk­försäkring, AGS

Gäller för

Börjar gälla

Ger ersättning vid

Kostnad

Ansökan om ersättning

Mer information

Försäkringsvillkor

Pengar till tjänstepension

Toggle

Den som inte har lön från sin arbetsgivare på grund av föräldraledighet eller sjukskrivning, kan ändå få pengar inbetalda till sin tjänste­pension Avtals­pension SAF-LO.

Premiebefrielse­försäkringen tar över arbetsgivarens inbetalningar till Avtals­pension SAF-LO under den tid då den anställda får sjukpenning, sjuk-, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta samt föräldrapenning och graviditetspenning.

När Avtals­pension SAF-LO tecknas, tecknas automatiskt Premiebefrielse­försäkringen.

Premiebefrielse­försäkring

Gäller för

Börjar gälla

Ger ersättning vid

Kostnad

Ansökan om ersättning

Mer information

Försäkringsvillkor

Ansökan om ersättning görs hos Afa Försäkring

Den anställda ansöker själv om ersättning från sjuk­försäkringen hos Afa Försäkring. När det görs, ansöker man automatiskt om premiebefrielse­försäkringen.

Det är även Afa Försäkring som beslutar om den sjukskrivna har rätt till ersättning från försäkringarna.

Arbetsgivare kan också anmälan sjukskrivning till Afa Försäkring.