Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Nu skickar Fora pensionsbesked till tre miljoner personer

23 april 2024

I början av april startade Fora utskicket av det årliga pensions­beskedet till alla som genom sin anställning någon gång tjänat in pengar till sin tjänste­pension Avtals­pension SAF-LO. Sammanlagt får cirka tre miljoner personer pensions­besked från Fora.

Pensionsbesked_750.jpg

– Tjänste­pension har över tid kommit att bli allt viktigare för den totala pensionen för många individer. Därför är det bra att åtminstone en gång per år se över sin tjänste­pension. Ett bra tillfälle kan ju vara när man får det årliga pensions­beskedet från Fora, säger Thomas Billberger, expert på Avtals­pension SAF-LO.

Det här visar Foras pensions­besked

  • Din lön som arbetsgivaren har rapporterat in som underlag för din tjänste­pension.
  • Hur mycket pengar, premie, som har förts över till det pensions­bolag du eventuellt valt ska förvalta dina pengar.
  • Hur värdet av ditt pensions­kapital har förändrats. Viktigt att notera är att värdet som visas i pensions­beskedet gäller per den 31 december 2023. För att få veta hur värdet på pensions­kapitalet har förändrats sedan dess, behöver du logga in på valda pensions­bolags webbplats.
  • Vilket pensions­bolag som förvaltar dina pengar.
  • Val av återbetalnings­skydd och familje­skydd, om du har gjort detta.

Under år 2024 sker förbättringar för dig som är arbetare och tjänar in pengar till tjänste­­pensionen Avtals­pension SAF-LO. Din arbetsgivare rapporterar nu in din lön varje månad till Fora, i stället för som tidigare en gång per år. Med löne­­rapportering och pensions­överföring varje månad ökar möjligheten till avkastning på dina pensions­pengar över tid.

Tycker du att det är svårt att förstå ditt pensions­besked?

Här på fora.se finns en guide och checklista som hjälper dig att förstå vad ditt pensions­besked innehåller, länk finns längre ner på sidan.

På Mina sidor gör du ditt val av pensions­bolag, återbetalnings­skydd, familje­skydd och flytt av intjänade pensions­pengar.

Under april och maj skickar Fora ut pensions­beskeden. Den som har Kivra får pensions­beskedet i sin digitala brevlåda. Fora gör även ett kompletterande utskick under hösten av de pensions­besked som i dagsläget saknar vissa uppgifter.

7 maj 2024

Läs om Olgas resa från hovmästare till systemutvecklare på Fora

Mycket eget driv och intensiva studier tog Olga Korobeinik till ett nytt kapitel i yrkeslivet. Hon lämnade restaurangbranschen och började arbeta som systemutvecklare på Fora. ”Det bästa valet jag har gjort”, säger hon själv. Här berättar hon mer om den prestigelösa kulturen, Foras viktiga uppdrag och en spännande digital transformation. Kanske är Fora en plats för dig?

3 maj 2024

Pilotkunder värdefull hjälp i övergången till månadsrapportering

Att involvera kunder i en pilot i ett tidigt skede var en viktig del i Foras arbete med övergången till månadsvis rapportering av arbetares löner. Ambitionen med en pilot var att dra viktiga lärdomar på vägen mot lansering av månadsrapportering av arbetare. Två av pilotkunderna berättar här om sina erfarenheter.

28 april 2024

Idag är det extra fokus på arbetsmiljön

I dag, den 28 april, är det FN:s internationella arbetsmiljödag, ”World Day for Safety and Health at Work”. En årlig världsomfattande kampanj för att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbete. Arbetsmiljöfrågor är självklart lika viktiga alla dagar, så för att ändå uppmärksamma arbetsmiljön lite extra idag passar vi på att lyfta Foras duktiga arbetsmiljöombud.

23 april 2024

Nu skickar Fora pensionsbesked till tre miljoner personer

I början av april startade Fora utskicket av det årliga pensionsbeskedet till alla som genom sin anställning någon gång tjänat in pengar till sin tjänstepension Avtalspension SAF-LO. Sammanlagt får cirka tre miljoner personer pensionsbesked från Fora.

5 april 2024

Dags att rapportera till Företagares egen försäkring

Om du inte redan har gjort det är det nu dags för dig som tecknat Avtals­pension SAF-LO genom Företagares egen försäkring att rapportera slutlig inkomst för 2023.

av 38
>