Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsbolag
  • Se vilket eller vilka pensionsbolag du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO

Hantera din tjänstepension

I Avtals­pension SAF-LO kan du själv välja pensions­bolag, teckna återbetalnings­skydd och familje­skydd samt flytta intjänade pensions­pengar.

Du kan själv välja vilken sparform och pensions­bolag du vill ha för de pengar som betalas in till din Avtals­pension SAF-LO.

Tecknar du återbetalnings­skydd får din familj de pengar du har tjänat in i Avtals­pension SAF-LO, när du dör.

Du kan teckna en liv­försäkring som heter familje­skydd. Kostnaden för försäkringen tas från de pengar som betalas in till din Avtals­pension SAF-LO.

Jämför och välj placering för dina pensions­pengar

Du kan själv välja vilken sparform och pensions­bolag du vill ha för de pengar som betalas in till din Avtals­pension SAF-LO. Pengarna kan antingen förvaltas i en traditionell försäkring eller en fond­försäkring. Här kan du läsa mer om de valbara pensions­bolagen och deras produkter.

Ekonomisk trygghet för familjen

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för olika typer av skydd som ger ekonomisk ersättning till dina efterlevande när du dör. I Avtals­pension SAF-LO finns två efterlevandeskydd som du kan teckna: återbetalnings­skydd och familje­skydd. Båda skydden minskar storleken på din egen tjänste­pension.

Flytta ditt pensions­kapital

Inom Avtals­pension SAF-LO finns det ett antal pensions­bolag. De pengar som du har hos ett pensions­bolag kan du flytta till ett annat. Pengar som du redan har tjänat in i Avtals­pension SAF-LO kan du flytta från ett pensions­bolag till ett annat. Då gör du en flytt av pensions­kapital. 

Här gör du dina val

På Mina sidor gör du ditt val av pensions­bolag, återbetalnings­skydd och familje­skydd samt flytt av intjänade pensions­pengar.