Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag  
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

ESA

Större möjlighet till avkastning på tjänstepensionen

31 januari 2024

I år sker förbättringar för dig som är arbetare och tjänar in pengar till tjänste­pension Avtals­pension SAF-LO. 

Din arbetsgivare börjar under 2024 att rapportera in löner till Fora en gång per månad, i stället för en gång per år. När din arbetsgivare löne­rapporterar en gång i månaden och för över pensions­premier varje månad ökar möjligheten till avkastning på din tjänste­pension Avtals­pension SAF-LO över tid.

  • Första månadsöverföringen görs så snart din arbetsgivare rapporterat in din lön och betalat in premierna till Fora.
  • På Mina sidor här på fora.se kommer du därefter kunna se vilken lön som rapporterats in för dig varje månad och hur mycket pengar som Fora fört över till ditt pensions­bolag.

Bra att känna till om din Avtals­pension SAF-LO

Du kan själv välja pensions­bolag och vilken sparform du vill ha för de pengar som betalas in till din Avtals­pension SAF-LO.
Du kan flytta intjänade pensions­pengar.
Du kan teckna återbetalnings­skydd och familje­skydd, som är två olika typer av skydd som ger ekonomisk ersättning till dina efterlevande när du dör. Båda skydden minskar storleken på din egen tjänste­pension.

16 januari 2024

Fotbollsklubb först med att lämna in sin sista årslönerapport

Rapporteringen av slutliga löner för 2023 pågår nu för fullt. Foras e-tjänst för rapportering är öppen mellan den 2 och 31 januari och i år var Högaborgs Bollklubb först att lämna in sin lönerapportering. Redan klockan 03.30 på morgonen den 2 januari var den inskickad.

4 januari 2024

Telos Telemontage välkomnar månadsrapportering

Carina Berg, administratör på Telos Telemontage är inte orolig inför övergången till månadsrapportering. Hon läser information som kommer från Fora, tar del av det som finns på Foras webbplats och har deltagit på Foras webbinarier.

20 december 2023

Premier och avgifter för 2024

Premierna för de kollektivavtalade försäkringarna och Avtalspension SAF-LO har fastställts för 2024.

20 december 2023

Hotel Tylösand gör sig redo

Jonas Karlén är vd för Hotel Tylösand i Halmstad och han ser med tillförsikt fram emot övergången till månadsrapportering.

15 december 2023

Dags att rapportera löner för 2023

I januari är det dags att rapportera slutliga löner för 2023. Det är sista gången rapportering görs årsvis för arbetarna. Från och med 2024 ska deras löner rapporteras varje månad.

av 15
>