Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Kontroll av premiefil

Premiefilen behöver ha rätt format för att kunna laddas upp i premierapporteringstjänsten. I Foras tjänst för kontroll av premiefiler säkerställs att filen har rätt format för att kunna laddas upp i premierapporteringstjänsten. 

Det är en generell kontroll som inte tar hänsyn till särskilda villkor för ett visst kollektiv­avtal. Uppgifterna i lönefilen sparas inte i Foras system efter avslutad kontroll.

Programmet utför följande kontroller:

  • Att antalet poster är rätt och ligger på rätt plats.
  • Att filen har formatet textfil.
  • Att endast ett rapporteringsår förekommer per fil.
  • Att endast ett avtalnummer förekommer per fil.
  • Att pensions­överenskommelsekoden är korrekt.
  • Att formatet på alla personnummer är korrekt, inklusive personnumrets kontrollsiffra.
  • Att ett personnummer endast förekommer en gång i filen.
  • Att premiebeloppet inte saknas och att det enbart innehåller siffror.