Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Livsarbetstidspension / Arbetstidspension

Inom vissa branscher finns ett komplement till Avtals­pension SAF-LO som heter Livsarbetstids­pension / Arbetstids­pension. 

Enligt kollektiv­avtalet kan den anställde själv välja om avsättningen i arbetstidskontot, tidsbanken eller liknande ska användas till:

  • Pensions­premier (gäller även arbetare som är yngre än 25 år).
  • Betald ledig tid.
  • Kontant ersättning.

De arbetsgivare som har avtal om Livsarbetstids­pension eller Arbetstids­pension ska premierapportera till Fora om den anställde har valt att avsättningen ska användas till pensions­premier. I övriga fall behöver Fora inte någon rapport. När Fora får en premierapportering från arbetsgivaren utgår vi från att den är korrekt.

Beräkning av premien till Livsarbetstids­pension och Arbetstids­pension

Arbetsgivaren räknar själv ut premien utifrån löneunderlaget, procentsatsen eller timmar i tidbanken. Vad som ska tas med i löneunderlaget finns beskrivet i kollektiv­avtalet.

Så rapporteras premierna

Arbetsgivaren loggar in på Mina sidor och väljer där fliken Rapportering och därefter Livsarbetstids­pension/Arbetstids­pension. I rapporteringstjänsten väljer arbetsgivaren sedan om om rapporteringen ska göras via fil eller manuellt.

Avser premierapporteringen ett brutet år ska det rapporteras på det år som perioden börjar med. Exempel: Om rapporteringsperioden är
2017-04-01 - 2018-03-31 anges 2017 som år i premiefilen. Arbetsgivaren ska rapportera denna period i april 2018 och väljer då år 2017 i rapporteringstjänsten.

En fil kan endast innehålla ett kalenderår i taget och en personuppgift får endast förekomma en gång.

Rättning eller komplettering av tidigare inlämnade uppgifter

Alla kompletteringar och rättningar som avser rapportering görs i rapporteringstjänsten. Ändringar kan göras på två sätt:

  • Ersätta hela filen. Det innebär att tidigare lämnade uppgifter enbart ersätts om de finns med i den nya filen.
  • Söka upp och rätta poster som ska korrigeras manuellt.