Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Information

Viktig information: Mina sidor kommer under perioden torsdagen den 7 mars kl 17.00 till tisdagen den 12 mars kl 08.00 vara stängda för en större, planerad driftssättning.
Det innebär att du som kund till exempel inte kan månadsrapportera eller använda andra e-tjänster under de här dagarna.

Ta fram uppgifter ur lönesystemet

Alla uppgifter som ska rapporteras in till Fora bör gå att hämta ur företagets lönesystem.

Uppgifter om arbetare

De uppgifter Fora behöver om arbetare kan du ta ut i en fil som du laddar upp i e-tjänsten för rapportering. Det går också att manuellt skriva in uppgifterna om varje enskild arbetare.

Den fil som lönesystemet skapar har ändelsen .txt - det är den enda filtyp som går att ladda upp i e-tjänsten. Andra filformat, till exempel Word eller pdf, går inte att ladda upp. 

Har företaget flera försäkrings­avtal med Fora ska varje avtal rapporteras i en egen fil. Du kan alltså behöva skapa flera filer.

Uppgifter om tjänste­män

För tjänste­män är det den totala lönesumman som ska rapporteras. Uppgiften kan du få fram i företagets lönesystem, men i rapporteringstjänsten skrivs den in manuellt.

Skapa fil i lönesystemet

De här lönesystemen har funktionalitet för att skapa filer med de uppgifter som behövs för att rapportera slutliga löner i Foras e-tjänst. 

Företag som haft avtal del av året

Om företaget tecknat nytt avtal med Fora under året, ska inte hela årets löner rapporteras. Det är bara lönerna för den del av året som avtalet gällt, som ska rapporteras in. Har lönesystemet inte stöd för att räkna ut det, ska du kontakta din leverantör av lönesystemet.