Byt sektion

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Rapportera nyanställda arbetare
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer
Du är på Företag utan kollektivavtal
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal).

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Företag utan anställda

För företag utan anställda, med eller utan kollektivavtal.

Kommun- och regionsektorerna

Kommuner, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Privat
Toggle
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Gå till Privat

Information med anledning av Coronaviruset

Det kommer många frågor till Fora med anledning av Coronaviruset. Därför har vi samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Just nu har vi längre handläggningstider än vanligt på grund av förändrade arbetsrutiner med anledning av coronaviruset. Vi ber om överseende med detta. Det rör framförallt handläggning av inkommande blanketter, där handläggningen tar längre tid än vanligt.

Ta fram uppgifter ur lönesystemet

Alla uppgifter som ska rapporteras in till Fora bör gå att hämta ur företagets lönesystem.

Uppgifter om arbetare

De uppgifter Fora behöver om arbetare kan du ta ut i en fil som du laddar upp i e-tjänsten för rapportering. Det går också att manuellt skriva in uppgifterna om varje enskild arbetare.

Den fil som lönesystemet skapar har ändelsen .txt - det är den enda filtyp som går att ladda upp i e-tjänsten. Andra filformat, till exempel Word eller pdf, går inte att ladda upp. 

Har företaget flera försäkringsavtal med Fora ska varje avtal rapporteras i en egen fil. Du kan alltså behöva skapa flera filer.

Uppgifter om tjänstemän

För tjänstemän är det den totala lönesumman som ska rapporteras. Uppgiften kan du få fram i företagets lönesystem, men i rapporteringstjänsten skrivs den in manuellt.

Skapa fil i lönesystemet

De här lönesystemen har funktionalitet för att skapa filer med de uppgifter som behövs för att rapportera slutliga löner i Foras e-tjänst. 

Företag som haft avtal del av året

Om företaget tecknat nytt avtal med Fora under året, ska inte hela årets löner rapporteras. Det är bara lönerna för den del av året som avtalet gällt, som ska rapporteras in. Har lönesystemet inte stöd för att räkna ut det, ska du kontakta din leverantör av lönesystemet.