Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Kostnad för försäkringsavtalet

Vad kostnaden för försäkrings­avtalet blir beror på de anställdas löner.

Kostnaden för de försäkringar som ingår i försäkrings­avtalet är en viss procent av de anställdas löner.

Olika försäkringar har olika procentsatser, som varierar från år till år.

Tabellen visar arbetsgivarens kostnad för en anställds kollektiv­avtalade försäkringar per år, vid olika löner.

Hur stora procentsatserna är för en viss försäkring, framgår av prislistan.

 FörsäkringMånadslön 20 000 kronor / årslön 240 000 kronorMånadslön 30 000 kronor / årslön 360 000 kronorMånadslön 40 000 kronor / årslön 480 000 kronor
Avtalsgrupp­sjuk­försäkring, AGS-KL 0 kr 0 kr 0 kr 
Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA-KL 24 kr 36 kr 48 kr
Avgiftsbefrielse­försäkring 0 kr 0 0 kr
Kostnad per år: 24 kronor 36 kronor 48 kronor