Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Avsluta försäkringsavtal

Kommun- och regionsektorerna

Ett företag som har kollektiv­avtal och anställda som omfattas av det, är skyldigt att ha ett försäkrings­avtal hos Fora. Först när företaget inte längre har några anställda, eller inte längre har kollektiv­avtal, kan försäkrings­avtalet avslutas. 

Vid ombildning, överlåtelse eller sammanslagning behöver det gamla försäkrings­avtalet sägas upp. När avtalet avslutas så upphör eventuella tilläggs­försäkringar (till exempel Företagares egen försäkring) också.

För att avsluta försäkrings­avtalet behöver det sägas upp - avtalet kan alltså inte avslutas genom att företaget rapporterar noll kronor i ubetalda löner eller slutar att betala fakturan från Fora (obetalda fakturor skickas alltid till inkasso).

Försäkrings­avtalet upphör normalt att gälla från den sista i månaden efter den månad som Fora tagit emot uppsägningen.

Om företaget inte har anställda behöver Fora uppsägningen senast den 30 november för att företaget inte ska fakturerars minimipremien kommande år.

Så avslutas försäkrings­avtalet

Företag med anställda

Företag utan anställda

Företag som ombildas eller köps upp

Företag som har anställda med stöd från myndighet

Ideella föreningar, stiftelser och fonder

Ladda ner blankett

Ladda ner blanketten och fyll i den (gärna på din dator). Skriv ut blanketten och skicka till den adress som står på blanketten.

Uppsägning av försäkringsavtal - BL000197
Ladda ner (pdf)

Checklista när försäkrings­avtalet är avslutat

Invänta bekräftelse från Fora

Rapportera löner

Betala fakturan