Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Prislistor

Kostnaden för de försäkringar som ingår i försäkrings­avtalet är en viss procent av de anställdas löner. 

Olika försäkringar har olika procentsatser, som varierar från år till år. 

Prislistor för försäkringar

Prislista 2024

Toggle

2024 Försäkringar för anställda

2024 Försäkringar för företagare

Minimipremien för försäkrings­avtalet

Prislista 2023

Toggle

2023 Försäkringar för anställda

2023 Försäkringar för företagare

Minimipremien för försäkrings­avtalet

Prislista 2022

Toggle

2022 Försäkringar för anställda

2022 Försäkringar för företagare

Tidigare års prislistor

Toggle

2021 Försäkringar för anställda

2021 Försäkringar för företagare

2020 Försäkringar för anställda

2020 Försäkringar för företagare

2019 Försäkringar för anställda

2019 Försäkringar för företagare

2018 Försäkringar för anställda

2018 Försäkringar för företagare

2017

2016

2015

2014

Basbelopp 2024

Prisbasbelopp
1 prisbasbelopp = 57 300 kronor
7,5 prisbasbelopp = 429 750 kronor

Inkomstbasbelopp
1 inkomstbasbelopp = 76 200 kronor
7,5 inkomstbasbelopp = 571 500 kronor