Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Särskild löneskatt

För de kostnader företaget har för Avgiftsbefrielse­försäkringen betalas en särskild löneskatt, SLP.

Särskild löneskatt redovisas i inkomstdeklarationen och skatten fastställs av Skatteverket när den slutliga skatten beslutas.

Underlag för beräkning av särskild löneskatt

Premier för Avgiftsbefrielse­försäkringen ingår i underlaget för SLP.

Underlaget för skatten beräknas genom att summera de belopp som företaget har betalat för Avgiftsbefrielse­försäkring. Beloppet finns på årsavräkningen som Fora gör på fakturan i februari. SLP uppgår till 24,26 procent av underlaget.

Om företaget tillämpar brutet räkenskapsår beräknar ni själva beloppet som ska utgöra underlag för SLP för det aktuella räkenskapsåret, baserat på fakturorna från Fora för denna period.