Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Preliminär och slutlig kostnad

Under året betalas en preliminär kostnad för försäkrings­avtalet. 

Som debiteringsunderlag används då preliminära löner. Efter rapporteringen av slutliga löner i januari görs en årsavräkning. Då räknar Fora ut den slutliga kostnaden för försäkrings­avtalet för föregående år, och den stäms av mot vad företaget redan har fakturerats.

Preliminära löner

Toggle

Så här får Fora fram preliminära löner

Kund sedan tidigare: De slutliga löner som rapporteras in i januari räknas upp med en viss procent. På så sätt får Fora fram preliminära löner för innevarande år. För 2024 är det 4 procent för tjänste­män i privat sektor och 3 procent för anställda i kommun- och regionsektorerna.

Ny kund i år: När försäkrings­avtalet tecknades lämnade företaget en uppgift om tjänste­männens lönesumma för innevarande år. Faktureringen under året baseras på den uppgiften.

Debiteringsunderlag

Toggle

Lönerna som rapporteras till Fora används som debiteringsunderlag. 

För att beräkna kostnaden används olika debiteringsunderlag.

  • För Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA, används hela lönesumman.
  • För övriga försäkringar används den del av lönesumman som ligger under 7,5 prisbasbelopp.

Med fakturan får ni en specifikation som visar vilka försäkringar ni betalar för och vilka lönesummor som använts som debiteringsunderlag. Uppgifterna går också att se på Mina sidor.

Basbelopp 2024

Prisbasbelopp
1 prisbasbelopp = 57 300 kronor
7,5 prisbasbelopp = 429 750 kronor

Inkomstbasbelopp
1 inkomstbasbelopp = 76 200 kronor
7,5 inkomstbasbelopp = 571 500 kronor

Basbelopp 2023

Prisbasbelopp
1 prisbasbelopp = 52 500 kronor
7,5 prisbasbelopp = 393 750 kronor

Inkomstbasbelopp
1 inkomstbasbelopp = 74 300 kronor
7,5 inkomstbasbelopp = 557 250 kronor

Årsavräkning

Toggle

När de slutliga lönerna är rapporterade räknar Fora ut den slutliga kostnaden för föregående år. Kostnaden jämförs med hur mycket som företaget betalat under året. Det kan då visa sig att ni har betalat för lite eller för mycket. På fakturan i februari justeras detta.

Räntevillkor

Toggle

Dröjsmålsränta

Räntevillkor för redan gjorda inbetalningar