Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Avgiftsbefrielseförsäkring

Den som inte har lön från sin arbetsgivare på grund av sjukdom kan ändå få pengar inbetalda till sin tjänste­pension. 

Avgiftsbefrielse­försäkringen tar över arbetsgivarens inbetalningar till tjänste­­pensionen under den tid då den anställda får sjuk- eller aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta eller särskild AGS-KL-förmån.

Avgiftsbefrielse­försäkring

Gäller för

Börjar gälla

Ger ersättning vid

Kostnad

Ansökan om ersättning

Mer information

Försäkringsvillkor