Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Rapportera nyanställda arbetare
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer
Du är på Kommun- och regionsektorerna
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Den bästa förmånen

Den 27 september firar vi Tjänstepensionens dag. Alla som arbetar och betalar skatt tjänar in till sin allmänna pension. Tjänstepensionen kommer däremot via arbetsgivaren och är en stor del av den framtida pensionen. Därför är tjänstepension den absolut bästa förmånen arbetsgivare kan erbjuda sina anställda.

Kundservice

I Foras kundservicesektion hittar du bland annat blanketter, instruktioner, vanliga frågor och kontaktvägar.

Sänkt ålder för Avtalspension SAF-LO 2021

Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för intjänande till Avtalspension SAF-LO från dagens 25 år, med start 2021.

Information med anledning av Coronaviruset

Vi får många frågor med anledning av Coronaviruset och har samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Efter rapporteringen

På fakturan som kommer i februari syns de olika lönesummor som används för att beräkna slutliga och preliminära kostnader. 

Kontrollera att uppgifterna på fakturan stämmer. Gör de inte det, kan både slutliga och preliminära lönesummor korrigeras på Mina sidor.

Betala alltid fakturan

En faktura från Fora ska alltid betalas, även om ni anser att den inte stämmer. Eventuella justeringar görs på kommande faktura.

En obetald faktura från Fora skickas alltid till inkasso.

Det här gör Fora efter rapporteringen

Årsavräkning

När de slutliga lönerna är rapporterade gör Fora en årsavräkning: den slutliga kostnaden för förra året räknas ut, och jämförs med hur mycket pengar företaget redan har betalat. Har ni betalat för lite eller för mycket justeras detta på februarifakturan.

Ränta

Om företaget har betalat för lite under året får ni betala ränta på beloppet som ska betalas in. Om ni har betalat för mycket och får pengar tillbaka utbetalas inte någon ränta.

Debiteringsunderlag

Fora räknar upp förra årets slutliga löner och får på så sätt fram preliminära löner för året. De preliminära lönerna används som debiteringsunderlag för försäkringar och tjänstepension tills de slutliga lönerna rapporteras nästa gång.