Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Efter rapporteringen

På fakturan som kommer i februari syns de olika lönesummor som används för att beräkna slutliga och preliminära kostnader. 

Kontrollera att uppgifterna på fakturan stämmer. Gör de inte det, kan både slutliga och preliminära lönesummor korrigeras på Mina sidor.

Betala alltid fakturan

En faktura från Fora ska alltid betalas, även om ni anser att den inte stämmer. Eventuella justeringar görs på kommande faktura.

En obetald faktura från Fora skickas alltid till inkasso.

Det här gör Fora efter rapporteringen

Årsavräkning

När de slutliga lönerna är rapporterade gör Fora en årsavräkning: den slutliga kostnaden för förra året räknas ut, och jämförs med hur mycket pengar företaget redan har betalat. Har ni betalat för lite eller för mycket justeras detta på februarifakturan.

Ränta

Om företaget har betalat för lite under året får ni betala ränta på beloppet som ska betalas in. Om ni har betalat för mycket och får pengar tillbaka utbetalas inte någon ränta.

Debiteringsunderlag

Fora räknar upp förra årets slutliga löner och får på så sätt fram preliminära löner för året. De preliminära lönerna används som debiteringsunderlag för försäkringar och tjänste­pension tills de slutliga lönerna rapporteras nästa gång.