Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Teckna försäkringsavtal

BL000193 / Försäkringsanmälan - Kommun- och regionsektorerna (inkl. anmälan huvudadministratör)

För att teckna försäkrings­avtal fyller du i en blankett och skickar in till Fora. Den här blanketten används av kommuner, regioner, Svenska kyrkan samt företag anslutna till Sobona eller Fastigo när försäkrings­avtal ska tecknas hos Fora.

Blankett för att teckna försäkringsavtal

  • Ni behöver anmäla en huvudadministratör för att få tillgång till företagets Mina sidor. Även den blanketten finns i det pdf-dokument du laddar ner.
  • Fyll i och skriv under båda blanketterna och skicka dem till angiven adress. De kan skickas i samma kuvert. 
Försäkringsanmälan - Kommun- och regionsektorerna - BL000193
Ladda ner (pdf)

Obligatoriskt att teckna försäkrings­avtal

För att uppfylla villkoren i kollektiv­avtalet måste företag med anställda teckna försäkrings­avtal genom Fora.

Ideella föreningar, stiftelser och fonder

Toggle

Ideella föreningar, stiftelser och fonder som saknar uppgift om firmatecknare i officiella register, behöver styrka att den som undertecknar är behörig firmatecknare. Tillsammans med blanketten behöver ni skicka in: 

  • Protokoll från senaste årsmöte där styrelse valdes.
  • Protokoll från konstituerade styrelsemöte, där det framgår vem som är behörig firmatecknare.
  • Stadgar - om de innehåller information om firmateckningsrätt.

Blanketten och bilagorna skickas in per post till Fora, e-tjänsten kan inte användas när bilagor behöver bifogas. 

Försäkringar och villkor

Toggle

Försäkrings­avtalet som tecknas hos Fora är ett färdig paket av kollektiv­avtalade försäkringar.

För försäkrings­avtalet gäller villkoren för AGS-KL, TFA-KL och Avgiftsbefrielse­försäkring. 

Checklista när försäkringsavtalet är tecknat

Toggle

Checklista när försäkrings­avtal har tecknats

Läs igenom försäkringsbekräftelsen

Anmäl huvud­­administratör för Mina sidor

Kontrollera fakturan

Rapportera slutliga löner i januari

Behörighet till Mina sidor

Toggle

Mina sidor är företagets egna sidor. Där finns e-tjänster för till exempel rapportering av löner och nyanställda arbetare. Det går också att se vad som ingår i försäkrings­avtalet samt företagets fakturor och saldon.
För att få tillgång till Mina sidor behöver företaget anmäla en huvud­­administratör. Inloggning görs sedan med e-legitimation.

Information om pdf-filer

Toggle

Blanketter, broschyrer och andra nedladdningsbara dokument på fora.se presenteras i så kallat pdf-format. Vi rekommenderar att du använder tilläggsprogrammet Adobe Reader. Det laddar du ner gratis på Adobes webbplats.