Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

NCC - en av landets största byggkoncerner

13 december 2023

Sara Rothman, som är pensions- och förmånsspecialist inom NCC koncernen, ser positivt på övergången till att även yrkesmedarbetarna får månads­rapportering.

NCC_750.jpg
Bild: NCC

– Vårt fokus är att jämställa våra tjänste­män och yrkesmedarbetare och harmonisera all hantering så att vi gör lika för alla. Redan idag gör vi bland annat sjukrapporteringen månadsvis även för våra yrkesmedarbetare. Övergången till månads­rapportering kommer att underlätta arbetet för vår finans­avdelning och våra ekonomifunktioner, säger Sara Rothman.

Genom dialog med vår arbetsgivar­organisation, administrations- och systemleverantör, Foras information och webbinarier samt interna samtal om hur rapporteringen ska hanteras har organisationen förberett sig så mycket den kan, enligt Sara.

– Några frågetecken finns kvar men tillsammans med våra administrations- och systemleverantörer och Fora kommer vi att hitta sätt att lösa dem. Mitt tips till andra som vill förbereda sig är att börja med att vara med på Foras webbinarier. De är korta och tydliga och föreläsarna är mycket pedagogiska. Och läsa den information som finns, då har man en bra grund att stå på.

7 maj 2024

Läs om Olgas resa från hovmästare till systemutvecklare på Fora

Mycket eget driv och intensiva studier tog Olga Korobeinik till ett nytt kapitel i yrkeslivet. Hon lämnade restaurangbranschen och började arbeta som systemutvecklare på Fora. ”Det bästa valet jag har gjort”, säger hon själv. Här berättar hon mer om den prestigelösa kulturen, Foras viktiga uppdrag och en spännande digital transformation. Kanske är Fora en plats för dig?

3 maj 2024

Pilotkunder värdefull hjälp i övergången till månadsrapportering

Att involvera kunder i en pilot i ett tidigt skede var en viktig del i Foras arbete med övergången till månadsvis rapportering av arbetares löner. Ambitionen med en pilot var att dra viktiga lärdomar på vägen mot lansering av månadsrapportering av arbetare. Två av pilotkunderna berättar här om sina erfarenheter.

28 april 2024

Idag är det extra fokus på arbetsmiljön

I dag, den 28 april, är det FN:s internationella arbetsmiljödag, ”World Day for Safety and Health at Work”. En årlig världsomfattande kampanj för att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbete. Arbetsmiljöfrågor är självklart lika viktiga alla dagar, så för att ändå uppmärksamma arbetsmiljön lite extra idag passar vi på att lyfta Foras duktiga arbetsmiljöombud.

23 april 2024

Nu skickar Fora pensionsbesked till tre miljoner personer

I början av april startade Fora utskicket av det årliga pensionsbeskedet till alla som genom sin anställning någon gång tjänat in pengar till sin tjänstepension Avtalspension SAF-LO. Sammanlagt får cirka tre miljoner personer pensionsbesked från Fora.

5 april 2024

Dags att rapportera till Företagares egen försäkring

Om du inte redan har gjort det är det nu dags för dig som tecknat Avtals­pension SAF-LO genom Företagares egen försäkring att rapportera slutlig inkomst för 2023.

av 38
>