Byt sektion
Självservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

 • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
 • Rapportera nyanställda arbetare
 • Se företagets fakturor och saldon
 • Lägga upp fler administratörer
Du är på Företag utan kollektivavtal
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal).

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Företag utan anställda

För företag utan anställda, med eller utan kollektivavtal.

Kommun- och regionsektorerna

Kommuner, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Privat
Toggle
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Gå till Privat

Information med anledning av Coronaviruset

Det kommer många frågor till Fora med anledning av Coronaviruset. Därför har vi samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Prislistor

Kostnaden för de försäkringar som ingår i försäkringsavtalet är en viss procent av de anställdas löner.

Olika försäkringar har olika procentsatser, som varierar från år till år.

Här finns prislistor för tjänstepension, försäkringar och kollektivavtalade avgifter för de senaste tio åren.

Prislistor för åren 2010-2017

Avtalspension SAF-LO

Toggle

2017

Toggle

Avtalspension SAF-LO för arbetare

Försäkring, premie i procent
Avtalspension SAF-LO , lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 4,5%
(Endast 4,25 procent debiteras arbetsgivaren, läs mer här.)
Avtalspension SAF-LO , lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, 30,00 % Premiebefrielseförsäkring , 0 %

2016

Toggle

Försäkring, premie i procent

Avtalspension SAF-LO , lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 4,5%
(Endast 4,25 procent debiteras arbetsgivaren.)

Avtalspension SAF-LO , lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, 30,00 % Premiebefrielseförsäkring , 0 %

2015

Toggle

Försäkring, premie i procent

Avtalspension SAF-LO, lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 4,5%
(Endast 3,80 procent debiteras arbetsgivaren.)

Avtalspension SAF-LO, lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, 30,00 % Premiebefrielseförsäkring , 0 %

2014

Toggle

Försäkring, premie i procent
Avtalspension SAF-LO , lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 4,5 %
(Endast 3,75 procent debiteras arbetsgivaren.)
Avtalspension SAF-LO , lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, 30,00 %
Premiebefrielseförsäkring , 0 %

2013

Toggle

Försäkring, premie i procent
Avtalspension SAF-LO, lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 4,5 %
(Endast 3,75 % debiteras arbetsgivaren.)
Avtalspension SAF-LO, lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, 30,00 %
Premiebefrielseförsäkring, 0 %

2012

Toggle

Försäkring, premie i procent
Avtalspension SAF-LO, lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 4,5 %
Avtalspension SAF-LO, lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, 30,00 %
Premiebefrielseförsäkring, 0 %

2011

Toggle

Försäkringspremie i procent  
Pensionsförsäkring för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp 4,3 %
(Endast 3,3 % debiteras arbetsgivaren.)
Pensionsförsäkring för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp 24 %
Premiebefrielseförsäkring 0 %

2010

Toggle

Försäkringspremie i procent  
Pensionsförsäkring för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp 4,10 %
(Endast 3,1 % debiteras arbetsgivaren.)
Pensionsförsäkring för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp 18,00 % 
Premiebefrielseförsäkring 0 %

Försäkringar

Toggle

2017

Toggle

Grundavtal för företag utan anställda

Minimipremie 200 kr/år. Försäkring som ingår: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för företagare.

AFA-försäkringarna för arbetare

 • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0 % 
 • Försäkring om avgångsbidrag (AGB) för företag som inte är bundna av kollektivavtal, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1455 %
 • Försäkring om föräldrapenningtillägg (FPT) 0 %
 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1%
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för arbetare, 0,01 %

Omställningsförsäkring för arbetare

För företag som är bundna av kollektivavtal. Omställningsförsäkringen består av två delar: Omställningsstöd och Försäkring om avgångsbidrag (AGB).

Omställningsstöd - beräkningsunderlag
Premien är momsbelagd, nedan visas premier exklusive moms.

 • Medlemsföretag i Svenskt Näringsliv, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1545%
 • Företag med hängavtal, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,4545 %
 • Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1745 %
 • Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som inte tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1745%

Försäkring om avgångsbidrag (AGB)
Avgångsbidrag (AGB), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1455 %.

Försäkringar för tjänstemän

Ingår i grundavtalet
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), 0,03%

Frivilligt tillval för företag utan kollektivavtal för tjänstemän

 • Avgångsbidrag (AGB), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1455%
 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1%

Företagares egen försäkring

Grundavtal (minimipremie 200 kr/år) krävs för att kunna teckna Företagares egen försäkring.

 • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), 0 kr/år
 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), 215 kr/år
 • Avtalspension SAF-LO , lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 4,5 %
 • (Endast 4,3% debiteras arbetsgivaren, läs mer här.)
 • Avtalspension SAF-LO , lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, 30,00 %
 • Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAF-LO, 0 %

Kollektivavtalsområdet för sjöfolk

 • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), 0%
 • Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAF-LO, 0%

Tilläggspremier vid tjänstgöring utomlands

Bortfall av allmän sjukpenning, 0 %

Fortsättningsförsäkring TGL

 • Företagsbetald, 215 kr/år
 • Individuellt betald, 117 kr/år

2016

Toggle

Grundavtal för företag utan anställda

Minimipremie 450 kr/år. Försäkring som ingår: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för företagare.

AFA-försäkringarna för arbetare

Försäkring, premie i procent
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0 % 
Försäkring om avgångsbidrag (AGB) för företag som inte är bundna av kollektivavtal, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1455 %
Försäkring om föräldrapenningtillägg (FPT) 0 %
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0%Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för arbetare, 0,01 %

Omställningsförsäkring för arbetare

För företag som är bundna av kollektivavtal. Omställningsförsäkringen består av två delar: Omställningsstöd och Försäkring om avgångsbidrag (AGB).

Omställningsstöd - grund för kollektivavtal , premie i procent
Medlemsföretag i Svenskt Näringsliv, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1545% 
Företag med hängavtal, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,4545 % 
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1745 % 
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som inte tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1745%

Försäkring om avgångsbidrag (AGB) - premie i procent
Avgångsbidrag (AGB), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1455 %.

Grundavtal för företag utan anställda

Minimipremie 450 kr/år. Försäkring som ingår: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för företagare.

AFA-försäkringarna för arbetare

Försäkring, premie i procent
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0 % 
Försäkring om avgångsbidrag (AGB) för företag som inte är bundna av kollektivavtal, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1455 %
Försäkring om föräldrapenningtillägg (FPT) 0 %
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0%Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för arbetare, 0,01 %

Omställningsförsäkring för arbetare

För företag som är bundna av kollektivavtal. Omställningsförsäkringen består av två delar: Omställningsstöd och Försäkring om avgångsbidrag (AGB).

Omställningsstöd - grund för kollektivavtal , premie i procent
Medlemsföretag i Svenskt Näringsliv, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1545% 
Företag med hängavtal, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,4545 % 
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1745 % 
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som inte tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1745%

Försäkring om avgångsbidrag (AGB) - premie i procent
Avgångsbidrag (AGB), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1455 %.

Företagares egen försäkring

Grundavtal (minimipremie 450 kr/år) krävs för att kunna teckna Företagares egen försäkring.

Försäkring, premie i kr eller procent
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), årsinkomst: 
upp till 229 000 kr: 0 kr/år 
229 001 - 311 000 kr: 0 kr/år 
311 001 kr och däröver: 0 kr/år 
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), 0 kr/år 
Avtalspension SAF-LO , lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 4,5 %
(Endast 4,25 procent debiteras arbetsgivaren, läs mer här.)
Avtalspension SAF-LO , lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, 30,00 % Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAF-LO, 0 %

Kollektivavtalsområdet för sjöfolk

Försäkring, premie i procent
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), 0% 
Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAF-LO, 0%

Tilläggspremier vid tjänstgöring utomlands

Försäkring, premie i procent 
Bortfall av allmän sjukpenning, 0 % 
Bortfall av allmän ålderspension, 10,21 %   
Efterlevandepensionsavgift, 1,17 % 

Fortsättningsförsäkring TGL

Försäkring, premie i kr/år
Företagsbetald, 0 kr/år 
Individuellt betald, 0 kr/år

2015

Toggle

Grundavtal för företag utan anställda

Minimipremie 450 kr/år. Försäkring som ingår: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för företagare.

AFA-försäkringarna för arbetare

Försäkring, premie i procent
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0 % 
Försäkring om avgångsbidrag (AGB) för företag som inte är bundna av kollektivavtal, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,15 %
Försäkring om föräldrapenningtillägg (FPT) 0 %
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0%Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för arbetare, 0,01 %

Omställningsförsäkring för arbetare

För företag som är bundna av kollektivavtal. Omställningsförsäkringen består av två delar: Omställningsstöd och Försäkring om avgångsbidrag (AGB).

Omställningsstöd - grund för kollektivavtal , premie i procent
Medlemsföretag i Svenskt Näringsliv, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,15 % 
Företag med hängavtal, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,45 % 
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,17 % 
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som inte tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,17 %

Försäkring om avgångsbidrag (AGB) - premie i procent
Avgångsbidrag (AGB), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,15 %.

TFA, AGB och TGL för tjänstemän

Försäkring, premie i procent

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för tjänstemän, 0,01%
Avgångsbidrag (AGB), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,15%
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0%

Företagares egen försäkring

Grundavtal (minimipremie 450 kr/år) krävs för att kunna teckna Företagares egen försäkring.

Försäkring, premie i kr eller procent
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), årsinkomst: 
upp till 229 000 kr: 0 kr/år 
229 001 - 311 000 kr: 0 kr/år 
311 001 kr och däröver: 0 kr/år 
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), 0 kr/år 
Avtalspension SAF-LO , lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 4,5 % (Endast 3,80 procent debiteras arbetsgivaren)
Avtalspension SAF-LO , lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, 30,00 % Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAF-LO, 0 %

Kollektivavtalsområdet för sjöfolk

Försäkring, premie i procent
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), 0% 
Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAF-LO, 0%

Tilläggspremier vid tjänstgöring utomlands

Försäkring, premie i procent 
Bortfall av allmän sjukpenning, 0 % 
Bortfall av allmän ålderspension, 10,21 %   
Efterlevandepensionsavgift, 1,17 % 

Fortsättningsförsäkring TGL

Försäkring, premie i kr/år
Företagsbetald, 0 kr/år 
Individuellt betald, 0 kr/år

2014

Toggle

Grundavtal för företag utan anställda

Minimipremie 450 kr/år. Försäkring som ingår: 
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för företagare.

AFA-försäkringarna för arbetare

Försäkring, premie i procent 
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0 % 
Försäkring om avgångsbidrag (AGB) för företag som inte är bundna av kollektivavtal, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,15 % 
Försäkring om föräldrapenningtillägg (FPT) 0 %
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,10% 
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för arbetare, 0,01 %

Omställningsförsäkring för arbetare

För företag som är bundna av kollektivavtal. Omställningsförsäkringen består av två delar: Omställningsstöd och Försäkring om avgångsbidrag (AGB).

Omställningsstöd - grund för kollektivavtal , premie i procent
Medlemsföretag i Svenskt Näringsliv, 0,15 %  
Företag med hängavtal, 0,45 %  
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, 0,17 %  
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som inte tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, 0,17 %

Försäkring om avgångsbidrag (AGB) - premie i procent
Avgångsbidrag (AGB), 0,15 %.

TFA, AGB och TGL för tjänstemän

Försäkring, premie i procent
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för tjänstemän, 0,01 % 
Avgångsbidrag (AGB), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,15 %
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,10%

Företagares egen försäkring

Grundavtal (minimipremie 450 kr/år) krävs för att kunna teckna Företagares egen försäkring.

Försäkring, premie i kr eller procent 
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), årsinkomst: 
upp till 229 000 kr: 0 kr/år
229 001 - 311 000 kr: 0 kr/år
311 001 kr och däröver: 0 kr/år
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), 196 kr/år 
Avtalspension SAF-LO , lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 4,5 %
(Endast 3,75 procent debiteras företagaren)
Avtalspension SAF-LO , lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, 30,00 %
Premiebefrielseförsäkring Avtalspension SAF-LO, 0 %

Kollektivavtalsområdet för sjöfolk

Försäkring, premie i procent  
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), 0 %  
Premiebefrielseförsäkring Avtalspension SAF-LO, 0 %

Tilläggspremier vid tjänstgöring utomlands

Försäkring, premie i procent  
Bortfall av allmän sjukpenning, 0 % 
Bortfall av allmän ålderspension, 10,21 %   
Efterlevandepensionsavgift, 1,17 %  

Fortsättningsförsäkring TGL

Försäkring, premie i kr/år
Företagsbetald, 196 kr/år   
Individuellt betald, 107 kr/år

2013

Toggle

Grundavtal för företag utan anställda

Minimipremie 450 kr/år. Försäkring som ingår: 
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för företagare.

AFA-försäkringarna för arbetare

Försäkring, premie i procent 
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0 % 
Försäkring om avgångsbidrag (AGB) för företag som inte är bundna av kollektivavtal, 0,15 % 
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,10% 
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för arbetare, 0,01 %

Omställningsförsäkring för arbetare

För företag som är bundna av kollektivavtal. Omställningsförsäkringen består av två delar: Omställningsstöd och Försäkring om avgångsbidrag (AGB).

Omställningsstöd - grund för kollektivavtal , premie i procent
Medlemsföretag i Svenskt Näringsliv, 0,15 %  
Företag med hängavtal, 0,45 %  
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, 0,17 %  
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som inte tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, 0,17 %

Försäkring om avgångsbidrag (AGB) - premie i procent
Avgångsbidrag (AGB), 0,15 %.

TFA och AGB för tjänstemän

Försäkring, premie i procent
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för tjänstemän, 0,01 % 
Avgångsbidrag (AGB), 0,15 %

Företagares egen försäkring

Grundavtal (minimipremie 450 kr/år) krävs för att kunna teckna Företagares egen försäkring.

Försäkring, premie i kr eller procent 
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), årsinkomst: 
upp till 228 000 kr: 0 kr/år
228 001 - 309 000 kr: 0 kr/år
309 001 kr och däröver: 0 kr/år
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), 195 kr/år 
Avtalspension SAF-LO, lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 4,5 %
(Endast 3,75 % debiteras arbetsgivaren)
Avtalspension SAF-LO, lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, 30,00 %
Premiebefrielseförsäkring Avtalspension SAF-LO, 0 %

Kollektivavtalsområdet för sjöfolk

Försäkring, premie i procent  
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), 0 %  
Premiebefrielseförsäkring Avtalspension SAF-LO, 0 %

Massa- och pappersavtalet

Försäkring, premie i procent  
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), 0 %  
Premiebefrielseförsäkring  i Avtalspension SAF-LO, 0 %

Tilläggspremier vid tjänstgöring utomlands

Försäkring, premie i procent  

Bortfall av allmän sjukpenning, 0 % 
Bortfall av allmän ålderspension, 10,21 %   
Efterlevandepensionsavgift, 1,17 % 

Fortsättningsförsäkring TGL

Försäkring, premie i kr/år
Företagsbetald, 195 kr/år   
Individuellt betald, 106 kr/år

Särskilda AGB- och TGL-försäkringar

Försäkring, premie i procent eller kr/år 
Avgångsbidrag (AGB) för arbetare , 0,15 %  
Avgångsbidrag (AGB) för tjänstemän, 0,15 %  
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för arbetare , 0,10 %  
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän, 0,10 %  
Minimipremie, 200 kr/år

2012

Toggle

Grundavtal för företag utan anställda

Minimipremie 450 kr/år. Försäkring som ingår: 
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för företagare.

AFA-försäkringarna för arbetare

Försäkring, premie i procent 
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0 % 
Försäkring om avgångsbidrag (AGB) för företag som inte är bunda av kollektivavtal, 0,01 % 
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,25% 
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för arbetare, 0,01 %

Omställningsförsäkring för arbetare

För företag som är bundna av kollektivavtal. Försäkring om avgångsbidrag (AGB) och Omställningsstöd.

Grund för kollektivavtal , premie i procent
Medlemsföretag i Svenskt Näringsliv, 0,30 %  
Företag med hängavtal, 0,60 %  
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, 0,32 %  
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som inte tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO, 0,32 %

TFA och AGB för tjänstemän

Försäkring, premie i procent
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för tjänstemän, 0,01 % 
Avgångsbidrag (AGB), 0,01 %

Företagares egen försäkring

Grundavtal (minimipremie 450 kr/år) krävs för att kunna teckna Företagares egen försäkring.

Försäkring, premie i kr eller procent 
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), årsinkomst: 
upp till 220 000 kr: 0 kr/år
220 001 - 298 000 kr: 0 kr/år
298 001 kr och däröver: 0 kr/år
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), 470 kr/år 
Avtalspension SAF-LO, lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 4,5 %
Avtalspension SAF-LO, lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, 30,00 %
Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAF-LO, 0 %

Kollektivavtalsområdet för sjöfolk

Försäkring, premie i procent  
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), 0 %  
Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAF-LO, 0 %

Massa- och pappersavtalet

Försäkring, premie i procent  
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), 0 %  
Premiebefrielseförsäkring  i Avtalspension SAF-LO, 0 %

Tilläggspremier vid tjänstgöring utomlands

Försäkring, premie i procent  

Bortfall av allmän sjukpenning, 0 % 
Bortfall av allmän ålderspension, 10,21 %   
Efterlevandepensionsavgift, 1,17 % 

Fortsättningsförsäkring TGL

Försäkring, premie i kr/år
Företagsbetald, 470 kr/år   
Individuellt betald, 255 kr/år

Särskilda AGB- och TGL-försäkringar

Försäkring, premie i procent eller kr/år 
Avgångsbidrag (AGB) för arbetare, 0,01 %  
Avgångsbidrag (AGB) för tjänstemän, 0,01 %  
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för arbetare, 0,25 %  
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän, 0,25 %  
Minimipremie, 200 kr/år

2011

Toggle

Grundavtal för företag utan anställda

Minimipremie 450 kr/år. Försäkring som ingår: 
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, för företagare

AFA-försäkringarna för arbetare

Försäkring Gällande, premie i procent  
Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS, för lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp 0% 
Försäkring om avgångsbidrag, AGB, för företag utan kollektivavtal 0,01 %  
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, för lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp  0,20 %  
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, för arbetare  0,01 %

Omställningsförsäkring för arbetare

Försäkring om avgångsbidrag AGB och Omställningsstöd.

Företag med kollektivavtal, premie i procent  
Medlemsföretag i Svenskt Näringsliv 0,30 %  
Företag med hängavtal 0,60 %  
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO 0,32 %  
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som inte tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO 0,32 %

TFA och AGB för tjänstemän

Försäkringspremie i procent  
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, för tjänstemän 0,01 % 
Avgångsbidrag, AGB, 0,01 %

Företagarens egen försäkring

Grundavtal (minimipremie 450 kr/år) krävs för att kunna teckna Företagarens egen försäkring.

Försäkring årsinkomst/årspremie i kr/procent  
Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS 
upp till 210 000 kr 0 kr/år
210 001 - 284 000 kr 0 kr/år
284 001 kr och däröver 0 kr/år
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, 359 kr  
Avtalspension SAF-LO för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp 4,3 %
Avtalspension SAF-LO för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp 24 % 
Premiebefrielseförsäkring 0 %

Kollektivavtalsområdet för sjöfolk

Försäkringspremie i procent  
Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS, 0 %  
Premiebefrielseförsäkring Avtalspension SAF-LO,  0 %

Massa- och pappersavtalet

Försäkringspremie i procent  
Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS,  0 %  
Premiebefrielseförsäkring 0 %

Tilläggspremier vid tjänstgöring utomlands

Försäkringspremie i procent  
Bortfall av allmän sjukpenning 0 % 
Bortfall av allmän ålderspension 10,21 %   
Efterlevandepensionsavgift 1,17 % 

Fortsättningsförsäkring TGL

Försäkringsårspremie i kronor  
Företagsbetald 359 kr   
Individuellt betald 195 kr

Särskilda AGB- och TGL-försäkringar

Försäkring Gällande årspremie i procent/kr  
Avgångsbidrag, AGB, för arbetare 0,01 %  
Avgångsbidrag, AGB, för tjänstemän 0,01 %  
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, för arbetare 0,20 %  
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, för tjänstemän 0,20 %  
Minimipremie 200 kr/år

2010

Toggle

Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien är 450 kronor per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

Grundavtal – Företag utan anställda

Försäkringsårspremie i kronor
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA 450 kr

AFA-försäkringarna för arbetare

Försäkring Gällande, premie i procent
Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS 0 %
Försäkring om avgångsbidrag, AGB för företag utan kollektivavtal 0,01 %
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL 0,30 %
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA för arbetare 0,01 %

Omställningsförsäkring för arbetare

Försäkring om avgångsbidrag AGB och Omställningsstöd.

Företag med kollektivavtal , premie i procent
Medleföretag i Svenskt Näringsliv 0,30 %
Företag med hängavtal 0,60 %
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO 0,32 %
Medlemsföretag i annat arbetsgivareförbund som inte tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO 0,32 %

AFA-försäkring för tjänstemän

Försäkringspremie i procent
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA 0,01 %
Avgångsbidrag AGB 0,01 %

Kollektivavtalsområdet för sjöfolk

Försäkringspremie i procent
Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS 0 %
Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAF-LO 0 %

Massa- och pappersavtalet

Försäkringspremie i procent
Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS 0 %
Premiebefrielseförsäkring 0 %

Tilläggspremier vid tjänstgöring utomlands

Försäkringspremie i procent
Bortfall av allmän sjukpenning 0 %
Bortfall av allmän ålderspension 10,21 %
Efterlevandepensionsavgift 1,70 %

Fortsättningsförsäkring TGL

Försäkringsårspremie i kronor
Företagsbetald 528 kr
Individuellt betald 286 kr

Särskilda AGB- och TGL-försäkringar

Försäkring Gällande årspremie i procent/kr
Avgångsbidrag, AGB för arbetare 0,01 %
Avgångsbidrag, AGB för tjänstemän 0,01 %
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL för arbetare 0,30 %
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL för tjänstemän 0,30 %
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL för företagare 528 kr

Företagares egen försäkring

Försäkring årsinkomst/årspremie i kr/procent
Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS
upp till 206 000 kr 0/år
206 001 - 279 000 kr 0/år
279 001 kr och däröver 0 kr/år
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL 528 kr
Avtalspension SAF-LO för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp 4,1 %
(Endast 3,1% debiteras arbetsgivaren.)
Avtalspension SAF-LO för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp 18,00 %
Premiebefrielseförsäkring 0 %