Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Vid dödsfall

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, och efterlevandeskydd i Avtalspension SAF-LO

Om en anställd dör kan familjen få ekonomisk ersättning genom olika efterlevandeskydd.

Engångsbelopp till familjen

Toggle

Om en anställd dör kan de efterlevande få ett engångsbelopp från en försäkring som heter Tjänstegruppliv­försäkring, TGL.

Försäkringen består av tre delar:

  • Grundbelopp - storleken beror bland annat på den avlidnas ålder och arbetstid, vilka anhöriga som efterlämnas och barnens ålder.
  • Barnbelopp - storleken bestäms av din arbetstid och barnens ålder.
  • Begravningshjälp - ett fast belopp till dödsboet.

Vad som betalas ut, och hur mycket, bestäms av åldern vid dödsfallet, vilka anhöriga som efterlämnas, barnens ålder och arbetstiden.

Försäkringen börjar gälla från dag ett av anställningen.

Tjänstegruppliv­försäkring, TGL

Gäller för

Börjar gälla

Ger ersättning vid

Kostnad

Ansökan om ersättning

Information

Försäkringsvillkor

Efterlevandeskydd i Avtalspension SAF-LO

Toggle

I Avtals­pension SAF-LO finns två efterlevandeskydd som den anställda själv kan ansöka om: återbetalnings­skydd och familje­skydd.

Återbetalnings­skydd innebär att de pengar som en anställd tjänat in till Avtals­pension SAF-LO betalas ut till de efterlevande.

Familje­skydd är en liv­försäkring som betalas ut om den försäkrade dör innan hen fyllt 65 år. Kostnaden för familje­skydd tas från de pengar du som arbetsgivare betalar in till Avtals­pension SAF-LO, och gör därför att tjänste­­pensionen blir lägre.

Återbetalnings­skydd kan tecknas när den anställde börjar tjäna in pengar till Avtals­pension SAF-LO (ibland kan det vara före 25 års ålder). Familje­skydd kan tecknas från 25 års ålder.

Försäkringarna tecknas hos Fora

En anställd som vill teckna återbetalnings­skydd eller familje­skydd, gör det hos Fora. Det är också den anställda som själv bekostar skydden.

Så görs ansökan om ersättning

De anhöriga till den avlidna ansöker om erättning från Tjänstegruppliv­försäkring, TGL, hos Afa Försäkring. Om dödsfallet orsakats av en arbetsskada, ska även det anmälas.

Återbetalnings­skydd och familje­skydd tecknas hos Fora av den anställda. Vid dödsfall kommer de efterlevande att kontaktas av Fora och av det eller de pensions­bolag som förvaltar den avlidnas pensions­pengar.