Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Vid dödsfall

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, och efterlevandeskydd i Avtalspension SAF-LO

Om du dör kan familjen få ekonomisk ersättning genom olika efterlevandeskydd.

Engångsbelopp till familjen

Toggle

Om du dör kan dina efterlevande få ett engångsbelopp från en försäkring som heter Tjänstegruppliv­försäkring, TGL.F

Försäkringen består av tre delar:

  • Grundbelopp - storleken beror bland annat på den avlidnas ålder och arbetstid, vilka anhöriga som efterlämnas och barnens ålder.
  • Barnbelopp - storleken bestäms av din arbetstid och barnens ålder.
  • Begravningshjälp - ett fast belopp till dödsboet.

Vad som betalas ut, och hur mycket, bestäms av åldern vid dödsfallet, vilka anhöriga som efterlämnas, barnens ålder och arbetstiden.

Tjänstegruppliv­försäkring, TGL

Gäller för

Börjar gälla

Ger ersättning vid

Kostnad

Ansökan om ersättning

Mer information

Försäkringsvillkor

Efterlevandeskydd i Avtalspension SAF-LO

Toggle

Har du tecknat Avtals­pension SAF-LO finns det två efterlevandeskydd som du kan ansöka om: återbetalnings­skydd och familje­skydd.

Återbetalnings­skydd innebär att de pengar som en anställd tjänat in till Avtals­pension SAF-LO betalas ut till de efterlevande.

Familje­skydd är en liv­försäkring som betalas ut om den försäkrade dör innan hen fyllt 65 år. Kostnaden för familje­skydd tas från de pengar du som arbetsgivare betalar in till Avtals­pension SAF-LO, och gör därför att tjänste­­pensionen blir lägre.

Återbetalnings­skydd kan tecknas när du börjar tjäna in pengar till Avtals­pension SAF-LO. Familje­skydd kan tecknas från 23 års ålder.

Försäkringarna tecknas hos Fora

Vill du teckna återbetalnings­skydd eller familje­skydd, gör du det hos Fora.