Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Faktureringsrutiner

Ny månadsfaktura – start 2024

Övergången till månatlig hantering av de kollektiv­avtalade försäkringarna innebär månatlig löne­rapportering, fakturering och överföring av pensions­premier till arbetares pensions­bolag.

De nya faktureringsrutinerna

Fakturor från två olika system

Toggle

Från och med 2024 fakturerar Fora från två olika system, vilket innebär att vissa företag under övergångsperioden kommer att få kostnaderna på två olika fakturor:

  • En månadsfaktura för Avtals­pension SAF-LO och övriga försäkringar för arbetare, skickas varje månad med start i april. Om Deltids­pensions­avsättning, Extra pensions­avsättning och kollektiv­avtalade avgifter ingår i kollektiv­avtalet faktureras dessa varannan månad på månadsfakturan.
  • En faktura varannan månad för försäkringar för tjänste­män.

Betala fakturan till rätt konto

Månadsfakturan ska betalas till ett annat bankgironummer än övriga fakturor från Fora. Se till att Fora finns upplagt som två betalnings­mottagare med olika bankgironummer i reskontran.

Kontoinformation

Se till att det finns två separata betalnings­mottagare inlagda enligt:

Faktura BG-nummer IBAN-nummer
Nytt:
Månadsfakturan från Fora
5043-5726 SE07 8000 0832 7969 4585 8063
Oförändrat:
Övriga fakturor från Fora
991-3500 SE 8280 00 08901 19937419498

Så påverkas faktureringen

Toggle

Så påverkas faktureringen

Från och med januari 2024 och tills månads­rapportering införs för tjänste­männens löner gäller följande:

Kostnader för: Då görs faktureringen
Avtals­pension SAF-LO och övriga försäkringar för arbetare. Nytt: Slutlig kostnad faktureras varje månad.
Kompletterande pensions­premier och förbundsavgifter* för arbetare.

* fd. Kollektiv­avtalade avgifter
 
Nytt: Slutlig kostnad faktureras varannan månad för Deltids­pensions­avsättning, Extra pensions­avsättning och förbundsavgifter*.

Oförändrat: Livsarbetstids­pension, Arbetstids­pension och Extra pensions­premie faktureras efter gjord rapportering.
 
Försäkringar för tjänste­män. Oförändrat: Preliminär kostnad faktureras varannan månad, slutligt överskott/underskott regleras i februari efterföljande år. 
Förbundsavgifter* för tjänste­män. Oförändrat: Preliminär kostnad faktureras varannan månad, slutligt överskott/underskott regleras i februari efterföljande år. 

Så ser månadsfakturan ut

Månadsfakturan består av två delar. Första delen innehåller de uppgifter som behövs för administration och betalning. Den andra delen, fakturaspecifikationen, visar kostnaderna grupperade. Som komplement finns också möjlighet att ladda ner en fil med detaljerande kostnader via Mina sidor.

Relaterade frågor & svar

Vi vill få fakturan som e-faktura – hur gör vi då?

Vi vill få fakturan via e-post – hur gör vi då?

När kommer den första månadsfakturan?

När skickas fakturan ut varje månad, efter avslutad rapporteringsperiod?

Hur lång tid har vi på oss att betala fakturan?

Kan vi få detaljerade uppgifter om kostnad per anställd, per produkt, per period för varje månad?

Kommer man kunna få den nya månadsfakturan eller en specifikation på kostnadsställenivå?

Kommer även kompletterande pensions­premier att faktureras och överföras varje månad?

Varför är det skillnad på olika pensions­premier, allt är ju arbetarnas tjänste­pension?

Till vilka bankgironummer ska fakturan för tjänste­männens respektive arbetarnas försäkringar betalas in?

Varför kan jag inte se pris/procentsatser på fakturaspecifikationen eller i csv-filen ”detaljerade kostnader”?

Varför sammanställer ni inte underlag för Särskild löneskatt för pensions­kostnader, SLP för hela året?

Varför finns det inte ett OCR-nummer på månadsfakturan?

Vad ska jag använda som referens när jag betalar månadsfakturan?

Jag får en varning i internetbanken vid betalning av Foras månadsfakturor, varför då?

Varför får jag ett högre pris än tidigare på en av försäkringarna?

Jag har Kivra Företagsbrevlåda men vill inte ha fakturorna från Fora dit. Hur gör jag då?

Tolv är bättre än en

Tolv löne­rapporter om året ger arbetarna större möjlighet till avkastning på tjänste­­pensionen. Du som arbetsgivare får också en faktura med verklig kostnad varje månad. 

Hjälpte den här sidan dig?