Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Uppmärkning via Excelfil

Månadsrapportering – start 2024

För företag som inte kan göra upp­märkningen i sitt lönesystem och därifrån exportera en json-fil, men heller inte vill mata in uppgifterna manuellt på Mina sidor, finns möjlighet att läsa in uppgifterna via Excelfil.

Excel-mall.png

Excelfilen används främst till den allra första inläsningen av individuppgifter inklusive upp­märkning inför månads­rapportering.

Excelfilen kan även användas vid eventuell massuppdatering där förändring i upp­märkning eller andra individuppgifter behöver göras inför en löne­­rapportering.

Excelfilen kan inte användas för löneuppgifter. Löner rapporteras separat.

Excelmall

Upp­märkning i Excel inför månads­rapportering

Filmen visar hur du kan använda Excel för att registrera och märka upp anställda inför månads­rapportering av löner. (Löneuppgifter kan inte läggas in i Excel-filen). Användbart om företaget har många anställda och lönesystemet saknar stöd för upp­märkning.

Längd: 4:08 minuter.
Ljud: Svenskt tal. Ljudet är avstängt vid start.
Textning: Undertexter finns på svenska och engelska.