Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Stegvis övergång

Månadsrapportering – start 2024

Fora går över till månatlig hantering av de kollektiv­avtalade försäkringarna. Det innebär månatlig löne­­rapportering, fakturering och överföring av pensions­premier till arbetares pensions­bolag.

Övergången från års- till månadsrutiner sker stegvis.

Det första steget omfattar tjänste­pension och försäkringar för anställda som räknas som arbetare. Övergången till månatlig löne­­rapportering sker 2024.

I nästa steg införs även månatlig löne­­rapportering och fakturering av de försäkringar för tjänste­män som tecknas via Fora. Det sker senast 2026.

För dig som arbetsgivare innebär den stegvisa övergången både permanenta och tillfälliga förändringar. Under en period kommer det också att finnas olika rutiner för hantering av arbetare och tjänste­män i administrationen hos Fora.

Tills vidare gäller att tjänste­männens totala lönesumma ska räknas samman och rapporteras i januari för det föregående året.

 

Frågor och svar

Här finns svar på de frågor som ställs om bland annat upp­märkning, löne­rapportering och fakturan från Fora, i samband med övergången till månatlig rapportering av arbetares löner.  Du kan även skicka in en fråga som du saknar svaret på.