Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Stegvis övergång

Månadsrapportering – start 2024

Fora går över till månatlig hantering av de kollektiv­avtalade försäkringarna. Det innebär månatlig löne­­rapportering, fakturering och överföring av pensions­premier till arbetares pensions­bolag.

Övergången från års- till månadsrutiner sker stegvis.

I första steget omfattas tjänste­pension och försäkringar för anställda som klassas som arbetare, där övergången sker under första kvartalet 2024.

I nästa steg införs även månatlig löne­­rapportering och fakturering av de försäkringar för tjänste­män som tecknas via Fora.  

För dig som arbetsgivare innebär den stegvisa övergången både permanenta och tillfälliga förändringar. Under en period kommer det också att finnas olika rutiner för hantering av arbetare och tjänste­män i administrationen hos Fora.

Vad du ska göra och när

Vad du behöver göra och när beror på om företaget har arbetare eller tjänste­män anställda, eller både och.

Frågor och svar

Ska även tjänste­männens uppgifter rapporteras in varje månad?

Varför sker förändringen vid olika tidpunkter för arbetare och tjänste­män?

Hjälpte den här sidan dig?