Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Stegvis övergång

Vi bygger om i samband med övergång till månadsrapportering

Fora går stegvis över till en månatlig hantering av de kollektiv­avtalade försäkringarna. Anställda med Avtals­pension SAF-LO, i regel personalkategori arbetare, ingår i det första steget 2024.

Rapportering eller justering av löner för 2023

I och med att Fora går över till månads­rapportering under februari, så förändras texter och länkar successivt på Mina sidor. För dig som inte rapporterar klart för 2023 eller behöver justera i rapportering för 2023 finns instruktioner.

Foras uppdrag från ägarna Svenskt Näringsliv och LO är att få över Avtals­pension SAF-LO i månadshantering så snart som möjligt, eftersom det ger arbetare bättre möjligheter till avkastning på sina pensions­pengar. Lösningen är en stegvis övergång som innebär att tjänste­män och arbetare hanteras olika under en övergångsperiod. Det innebär vissa utmaningar för arbetsgivare, lönesystemsleverantörer och för Fora.

Fora bygger om

Tills dess att hanteringen av samtliga försäkringar är överflyttade till månadshantering så befinner Fora sig i en ”bygga-om-fas”. Senast 2026 kommer även de kollektiv­avtalade försäkringarna för tjänste­män gå över i månadshantering. Då kommer processer och e-tjänster att vara enhetliga för arbetare och tjänste­män.

Fördröjningar i vissa processer inledningsvis

Övergången till månads­rapportering innebär stora förändringar i flera system. Du som använder Mina sidor kan märka av dessa fördröjningar, exempelvis när ett nytt avtal har tecknats, så kan det ta någon dag extra innan avtalet är redo för upp­märkning och månads­rapportering. Likaså vid registrering, upp­märkning av arbetare och vid månads­rapportering av löner - att bearbetningen tar längre tid nu i början. Om en avvikelserapport du blivit aviserad om inte finns på plats ännu, så gå in på Mina sidor en stund senare.

Den stegvisa övergången innebär parallella processer och rutiner

Kundupplevelsen på fora.se, Mina sidor och i de nya e-tjänsterna
Informationen byts successivt ut på fora.se. De nya e-tjänsterna för månads­rapportering och administration av arbetare startar från Mina sidor, som ännu inte gjorts om. Det innebär att du kan behöva ha flera webbläsarflikar öppna och att gränssnitten skiljer sig åt mellan nya och gamla e-tjänster.

Vissa begränsningar i de nya e-tjänsterna - Högsta prioritet har varit att få e-tjänsterna på plats, på kort tid. Det finns funktioner som kommer att behöva förbättras över tid och andra funktioner är ännu inte på plats. I vissa sammanhang kan du behöva ta kontakt med Fora för att få hjälp med ditt ärende.

Två försäkrings­avtalsnummer - Försäkringar som är överflyttade i månadshanteringen, och försäkringar som är kvar i årshanteringen har olika försäkrings­avtalsnummer. Du ser avtalsnumret på exempelvis fakturan. Företagets kundnummer är däremot oförändrat.

Löne­­rapportering - för anställda med Avtals­pension SAF-LO ska rapportering göras varje månad. För tjänste­män gäller tills vidare att tjänste­männens totala lönesumma ska rapporteras i januari för det föregående året.

Fakturor - Ni får separata fakturor för arbetarnas respektive tjänste­männens försäkringar under en övergångsperiod. Det är separata finansiella flöden för arbetare respektive tjänste­män och fakturorna ska betalas till olika bankgironummer. Kreditfakturor kan inte användas mellan flödena. Fakturorna finns på olika ställen på Mina sidor.

Hjälpte den här sidan dig?

Frågor och svar månads­rapportering

Här finns svar på de frågor som ställs om bland annat upp­märkning, löne­rapportering och fakturan från Fora, i samband med övergången till månatlig rapportering av arbetares löner, med start 2024.  

Tolv är bättre än en

Tolv löne­rapporter om året ger arbetarna större möjlighet till avkastning på tjänste­­pensionen. Du som arbetsgivare får också en faktura med verklig kostnad varje månad.