Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Månatlig lönerapportering

Månadsrapportering – start 2024

Övergången till månads­rapportering sker stegvis och innebär både permanenta och tillfälliga förändringar. För vissa arbetsgivare betyder det en del extraarbete. För andra blir det ingen förändring.

Månatlig löne­­rapportering av arbetare, och eventuella andra anställda med Avtals­pension SAF-LO, startar under första kvartalet 2024.

Rapportering av löner

  • Slutliga löneuppgifter för löner som betalats ut under 2023 ska rapporteras  senast 31 januari 2024.
  • Därefter ska arbetarnas löner istället rapporteras varje månad.

I och med övergången till månatlig löne­­rapportering införs ett nytt regelverk, "Lön hänförlig till annan månad".

Från och med januari 2024 och tills vidare gäller följande:

Rapportering När
Löne­­rapportering anställda med Avtals­pension SAF-LO (i regel personalkategori arbetare) Nytt: Kontant utbetald bruttolön per individ rapporteras varje månad. 
Löne­­rapportering anställda utan Avtals­pension SAF-LO (i regel personalkategori tjänste­män) Oförändrat: Slutlig kontant utbetald bruttolön för samtliga tjänste­män rapporteras i januari efterföljande år.  
Premier för Livsarbetstids­pension, Arbetstids­pension och extra pensions­premier Oförändrat: Beräknad premie rapporteras årligen alternativt vid behov (extra pensions­premie).
Företagares egen försäkring Oförändrat: Slutlig inkomst rapporteras årligen från och med januari och senast i april efterföljande år.

Därför ska lönerna rapporteras

Toggle

Fora behöver ha löneuppgifterna för att kunna beräkna hur mycket som ska betalas in till de anställdas tjänste­pension, samt för att kunna fakturera ert företag för tjänste­­pensionen och försäkringarna.

Till och med 2023 rapporteras löneuppgifterna årsvis. Från och med 2024 ska löneuppgifterna lämnas en gång per månad för anställda med Avtals­pension SAF-LO (i regel personalkategori arbetare).

Förbered rapporteringen

Toggle

Inför rapporteringen

Kontrollera att företaget har anmält en huvudadministratör till Fora

Säkerställ kategoriseringen av företagets anställda

Se till att företagets arbetare har korrekt upp­märkning

Rapporteringsuppgifter

Anställda som ska ingå i rapporteringen

Uppgifter Fora behöver om företagets arbetare

Exempel på lönetyper som ska ingå

Exempel på lönetyper som inte ska ingå

Genomför rapporteringen

Toggle

E-tjänsten för månatlig löne­­rapportering av arbetare och eventuella andra anställda med avtals­pension SAF-LO öppnas på Mina sidor under kvartal 1, 2024.

Sista dag att rapportera lönerna för januari och februari är den 31 mars.

Hur rapporteringen praktiskt går till beror på om rapporteringen görs genom att importera en fil från företagets lönesystem eller genom manuell inmatning.

Med fil från lönesystem

Manuell inmatning

Efter rapporteringen

Toggle

När löner för månaden har rapporterats in beräknar Fora kostnaden för den aktuella månaden och skickar fakturan.

När fakturan är betald förs de anställdas pensions­premier över till pensions­bolagen.

Om något har blivit fel

En löneuppgift ska alltid rapporteras på den månad då den har betalats ut.

Om fel löneuppgift rapporterats, så att inrapporterat belopp inte stämmer överens med utbetald lön, behöver du gå tillbaka och korrigera i den månadsrapport där lönen rapporterades felaktigt.

Om en lönekorrigering betalas ut i efterhand, så ska den rapporteras för den månad utbetalning gjorts.

 

Vad du ska göra och när

Vad du behöver göra och när beror på om företaget har arbetare eller tjänste­män anställda, eller både och.

Frågor och svar

Varför går Fora över till månatlig löne­­rapportering?

Vad innebär det att Fora går över till månatlig löne­­rapportering?

Hur korrigerar jag en redan inrapporterad lön?

Kommer vårt lönesystem ha stöd för månads­rapportering och upp­märkning?

Jag rapporterar till Skatteverket och Collectum varje månad, kan ni inte använda de uppgifterna?

Vad innebär "lön hänförlig till annan månad"?

Hur beräknas gränsen för 7,5 IBB från och med 2024, fortsatt per år eller per månad?

Hjälpte den här sidan dig?