Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Kostnader vid sen rapportering

Månadsrapportering – start 2024

För anställda som omfattas av Avtals­pension SAF-LO, i regel arbetare, är det viktigt att lönerna rapporteras in i tid varje månad. Rapporteringen ska göras senast sista dagen i den månad som kommer efter utbetalningsmånaden.

Löne­­­rapporteringen är det enda sättet för Fora att få veta vilka arbetare som har fått lön utbetald och hur mycket. 

Först när rapporteringen är gjord, kan Fora fakturera och föra över premier till de anställdas pensions­bolag. Om ni inte lämnar löneuppgifterna i tid drabbas de anställda.

Om månads­­rapporteringen av löner är försenad, tar Fora ut olika kostnader.

Fora tar ut en förseningsavgift på 300 kronor per utebliven månadsrapport. Utöver det debiteras företaget även premietillägg och i vissa fall avräkningsränta.

  • Premietillägg är en kompensation för utebliven avkastning på Avtals­pension SAF-LO, som en följd av att löne­­­rapporteringen är försenad. Premietillägget tillfaller den anställde i form av premier som betalas in till dennes tjänste­pension. Premietillägget beräknas på den försenade pensions­premien för Avtals­pension SAF-LO och är Riksbankens referensränta med ett påslag på 8 procentenheter.
  • Om Deltids­pensions­avsättning eller Extra pensions­avsättning ingår i kollektiv­avtalet tillkommer avräkningsränta. Avräkningsräntan är Riksbankens referensränta med ett påslag på 2 procentenheter.

Räkneexempel

Företaget har tio arbetare anställda, som alla omfattas av Avtals­pension SAF-LO. I detta förenklade exempel har alla anställda fått 30 000 kronor i bruttolön under maj månad. När detta exempel skrivs är referensräntan 4 procent. Rapporteringen är tio dagar sen.

  • Förseningsavgift 300 kronor för utebliven rapportering för maj månad.
  • Varje arbetare skulle ha fått närmare 1 350 kronor i pensions­premie för Avtals­pension SAF-LO för maj månad, det vill säga 13 500 kronor totalt för tio arbetare. Premietillägget blir därmed ((12 procent / 366 dagar) x 10 dagar) x 13 300 kr = cirka 4,43 kronor per arbetare. Den försenade rapporteringen för maj kostar företaget 44,30 kronor i Premietillägg.

I vårt exempel omfattas de anställda också av Extra pensions­avsättning Bygg, där premien motsvarar 1,5 procent av lönen.

  • Varje arbetare skulle ha fått 450 kronor i Extra pensions­avsättning för maj månad, det vill säga 4 500 kronor totalt för tio arbetare. Avräkningsräntan blir därmed ((6 procent / 366 dagar) x 10 dagar) x 450 kr = cirka 0,74 kronor per arbetare. Den försenade rapporteringen för maj kostar företaget 7,40 kronor i Avräkningsränta.

En tio dagar försenad rapportering kostar i detta exempel 351,70 kronor.