Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Överenskommelse om fortsatt intjänande av tjänstepension efter 65 år

Månadsrapportering

I och med övergången till månadshantering av löner, ska även arbetare över 65 år tas med i den rapportering som görs varje månad. Tidigare skulle de bara tas om det fanns en överenskommelse om fortsatt intjänande till tjänste­­pensionen efter 65 år. 

Normalt upphör inbetalningarna till Avtals­pension SAF-LO när en anställd fyller 65 år. Den som fortsätter att jobba efter 65-årsdagen kan göra en överenskommelse med sin arbetsgivare om fortsatt intjänande till tjänste­­pensionen. Överenskommelsen görs mellan den enskilda individen och arbetsgivaren och börjar gälla från den månad då individen fyller 65 år. 

För att Fora ska kunna fakturera för pensions­premier och föra över dem till den anställdas pensions­bolag, behöver du tala om för oss att det finns en sådan överenskommelse. Det gör du antingen i e-tjänsten Administrera arbetare på Mina sidor eller i företagets lönesystem, om det finns stöd för det där. Då följer uppgifterna med i den rapporteringsfil du skickar in till Fora.

Exakt hur tillägget görs i lönesystemet skiljer sig åt från lönesystem till lönesystem. Har du frågor om hur du ska göra i just ditt lönesystem, behöver du vända dig till din leverantör.

Om någon av de kompletterande pensions­premierna Deltids­pensions­avsättning eller Extra pensions­avsättning ingår i företagets kollektiv­avtal, går det även för dem att göra en överenskommelse om fortsatt intjänande efter 65 år. I vissa kollektiv­avtal är det dock fastställt vilka åldrar som gäller för intjänande av kompletterande pensions­premier.

Gör bara tillägg om överenskommelse finns

Ingen kostnad för försäkringarna 

Så ser det ut på Mina sidor

Relaterade frågor & svar

Ska jag undanta någon arbetare från månads­­rapporteringen?

Nu när även arbetare över 65 år ska tas med i rapporteringen, innebär det att vi ska börja betala in till Avtals­pension SAF-LO och/eller kompletterande pensions­premier för dem också?

Hur vet ni om den anställde ska tjäna in pengar till Avtals­pension SAF-LO/kompletterande pensions­premier efter 65?

När och hur ska jag använda Avtals­pension SAF-LO efter 65 år respektive Kompletterande pensions­premie efter 65 år?

Jag vill ändra slutdatum för ”Överenskommelse om fortsatt intjänande av tjänste­pension”, hur gör jag?

Jag har felaktigt lagt till ”Överenskommelse om fortsatt intjänande av tjänste­pension” på en individ – hur tar jag bort det?