Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Överenskommelse om fortsatt intjänande av tjänstepension efter 65 år

Månadsrapportering

Normalt upphör inbetalningarna till Avtals­pension SAF-LO när en anställd fyller 65 år. Den som fortsätter att jobba efter 65-årsdagen kan göra en överenskommelse med sin arbetsgivare om fortsatt intjänande till tjänste­­pensionen. Överenskommelsen görs mellan den enskilda individen och arbetsgivaren och börjar gälla från den månad då individen fyller 65 år. 

Observera att en överenskommelse handlar om ett fortsatt intjänande till tjänste­­pensionen. Den kan alltså bara göras om individen var anställd på företaget före sin 65-årsdag och då omfattades av Avtals­pension SAF-LO.

För att Fora ska kunna fakturera för pensions­premier och föra över dem till den anställdas pensions­bolag, behöver du tala om för oss att det finns en sådan överenskommelse. Det gör du antingen i e-tjänsten Administrera arbetare på Mina sidor eller i företagets lönesystem, om det finns stöd för det där. Då följer uppgifterna med i den rapporteringsfil du skickar in till Fora.

Exakt hur tillägget görs i lönesystemet skiljer sig åt från lönesystem till lönesystem. Har du frågor om hur du ska göra i just ditt lönesystem, behöver du vända dig till din leverantör.

Fortsatt intjänande av kompletterande pensions­premier

Om någon av de kompletterande pensions­premierna Deltids­pensions­avsättning eller Extra pensions­avsättning ingår i företagets kollektiv­avtal, går det även för dem att göra en överenskommelse om fortsatt intjänande efter 65 år. Tillägget görs på samma sätt som för Avtals­pension SAF-LO - antingen i e-tjänsten Administrera arbetare på Mina sidor eller i företagets lönesystem, om det finns stöd för det där.

I vissa kollektiv­avtal är det dock redan fastställt att alla arbetare omfattas av den kompletterande pensions­premien, oavsett ålder. I sådana fall ska tillägget inte göras. I prislistan framgår vilka åldrar den kompletterande pensions­premien gäller för.

Gör bara tillägg om överenskommelse finns

Ingen kostnad för försäkringarna 

Så ser det ut på Mina sidor

Relaterade frågor & svar

Ska jag undanta någon arbetare från månads­­rapporteringen?

Tas det ut någon kostnad för arbetare över 65 år?

Hur ska jag rapportera anställda över 65 år som har en överenskommelse om fortsatt intjänande av tjänste­pension? 

När och hur ska jag använda Avtals­pension SAF-LO efter 65 år respektive Kompletterande pensions­premie efter 65 år?

Jag vill ändra slutdatum för ”Överenskommelse om fortsatt intjänande av tjänste­pension”, hur gör jag?

Jag har felaktigt lagt till ”Överenskommelse om fortsatt intjänande av tjänste­pension” på en individ – hur tar jag bort det?