Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Anställdas pensionspremier

Månadsrapportering – start 2024

Fora går över till månatlig hantering av de kollektiv­avtalade försäkringarna. Det innebär månatlig löne­­rapportering, fakturering och överföring av pensions­premier till arbetares pensions­bolag.

Arbetare kommer att få sina pensions­premier överförda varje månad på samma sätt som tjänste­männen får idag. Att premierna överförs en gång i månaden i stället för en gång om året, innebär större möjligheter till avkastning under årets gång.

Från och med januari 2024 och tills vidare gäller följande för arbetare:

Pensions­premie Överföring till pensions­bolag
Pensions­premie för Avtals­pension SAF-LO. Nytt: Överförs till valt pensions­bolag varje månad. 
Pensions­premie för kompletterande pensions­premie (Extra pensions­avsättning och Deltids­pensions­avsättning). Oförändrat: Överförs till valt pensions­bolag en gång per år. 
Pensions­premie för Livsarbetstids­pension och Arbetstids­pension. Oförändrat: Överförs till valt pensions­bolag en gång per år. 
Extra pensions­premier. Oförändrat: Överförs till valt pensions­bolag när premien är betald.

Frågor och svar månads­rapportering

Här finns svar på de frågor som ställs om bland annat upp­märkning, löne­rapportering och fakturan från Fora, i samband med övergången till månatlig rapportering av arbetares löner, med start 2024.  

Hjälpte den här sidan dig?