Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Fakturor från olika system

Från och med 2024 fakturerar Fora från två olika system, vilket innebär att vissa företag under övergångsperioden kommer att få kostnaderna på två olika fakturor:

  • En månadsfaktura för Avtals­pension SAF-LO och övriga försäkringar för arbetare, skickas varje månad med start i april. Om Deltids­pensions­avsättning, Extra pensions­avsättning och kollektiv­avtalade avgifter ingår i kollektiv­avtalet faktureras dessa varannan månad på månadsfakturan.
  • En faktura varannan månad för försäkringar för tjänste­män.

Betala fakturan till rätt bankgiro

Månadsfakturan ska betalas till ett annat bankgironummer än övriga fakturor från Fora. Se till att Fora finns upplagt som två betalnings­mottagare med olika bankgironummer i reskontran.

Kontoinformation

Se till att det finns två separata betalnings­mottagare inlagda enligt:

Faktura BG-nummer IBAN-nummer
Nytt:
Månadsfakturan från Fora
5043-5726 SE07 8000 0832 7969 4585 8063
Oförändrat:
Övriga fakturor från Fora
991-3500 SE 8280 00 08901 19937419498

Så påverkas faktureringen

Från och med januari 2024 och tills månads­rapportering införs för tjänste­männens löner gäller följande:

Kostnader för: Då görs faktureringen
Avtals­pension SAF-LO och övriga försäkringar för arbetare. Nytt: Slutlig kostnad faktureras varje månad.
Kompletterande pensions­premier och förbundsavgifter* för arbetare.

* fd. Kollektiv­avtalade avgifter
 
Nytt: Slutlig kostnad faktureras varannan månad för Deltids­pensions­avsättning, Extra pensions­avsättning och förbundsavgifter*.

Oförändrat: Livsarbetstids­pension, Arbetstids­pension och Extra pensions­premie faktureras efter gjord rapportering.
 
Försäkringar för tjänste­män. Oförändrat: Preliminär kostnad faktureras varannan månad, slutligt överskott/underskott regleras i februari efterföljande år. 
Förbundsavgifter* för tjänste­män. Oförändrat: Preliminär kostnad faktureras varannan månad, slutligt överskott/underskott regleras i februari efterföljande år.