Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Information

Viktig information: Mina sidor kommer under perioden torsdagen den 7 mars kl 17.00 till tisdagen den 12 mars kl 08.00 vara stängda för en större, planerad driftssättning.
Det innebär att du som kund till exempel inte kan månadsrapportera eller använda andra e-tjänster under de här dagarna.

Den första uppmärkningen

Månadsrapportering – start 2024

Upp­märkning är grunden för att de anställda ska omfattas av rätt försäkringar och få rätt premier inbetalda till sin tjänste­pension. I samband med den första månatliga lönerapporten ska samtliga arbetare tilldelas en upp­märkning. Om upp­märkning saknas går det inte att rapportera löner.

Startdatum för upp­märkning/anställning

Vid manuell registrering och upp­märkning ska du ange 2024-01-01 som startdatum för de som var anställda då. Har personen anställts senare ska det datumet sättas som startdatum.

Börja med att ta reda på era upp­märkningar

När ni har fått ett e-postmeddelande om att det är möjligt för er att börja märka upp och rapportera, börja med att logga in på Mina sidor. Gå därefter in på sidan Företagets upp­märkningar för att se era alternativ.

Bolag med flera organisationsnummer behöver vara noggranna med att rätt upp­märkningsalternativ används på rätt organisationsnummer.

Justeringar av upp­märkning

När den första upp­märkningen är gjord ligger den till grund för kommande löne­­rapporteringar. Upp­märkningen behöver därefter enbart ändras om en anställd byter arbetsuppgifter eller om det sker förändringar i kollektiv­avtalet.

Tre olika sätt att genomföra upp­märkningen

Manuell inmatning på Mina sidor

Med fil från ett lönesystem

Med excel-fil

Skillnaden mellan JSON-fil och Excel-fil

En fil som tas ut från lönesystemet och laddas upp på Mina sidor ska ha formatet JSON. Filen kan innehålla:

  • både löneuppgifter och individuppgifter inklusive upp­märkning
  • endast individuppgifter inklusive upp­märkning
  • endast löneuppgifter

Om du endast kan exportera en JSON-fil med löneuppgifter behöver registrering och upp­märkning först göras på Mina sidor, genom manuell inmatning eller genom att ladda upp en Excelfil.

Excel-filen kan endast användas för registrering och upp­märkning av anställda. Löner rapporteras med fil från lönesystem (JSON) eller genom manuell inmatning på Mina sidor.

Så kan upp­märkningen se ut

De flesta företag har en enda upp­märkning, vissa företag kan ha ytterligare alternativ att välja bland.

Exempel - ett företag med kollektiv­avtal

Exempel - ett företag utan kollektiv­avtal

Här finns företagets upp­märkningar

När du fått e-postmeddelande från Fora loggar du in på Mina sidor och väljer Företagets upp­märkningar för att se vilket eller vilka upp­märkningsalternativ ert företag har.

Om du ska göra upp­märkning via fil

Om du ska göra upp­märkning direkt i e-tjänsten

Instruktioner månads­rapportering

Instruktioner för månads­rapportering finns i olika format. Korta inspelningar för dig som föredrar att titta och lyssna. Utskriftsversion för dig som föredrar att läsa.

Vad är upp­märkning och varför är den så viktig?

Filmen beskriver vad upp­märkning är, vad den gör för nytta, när den ska göras och varför. 

Längd: 1:18 minuter
Ljud: Svenskt tal. Ljudet är avstängt vid start.
Textning: Svenska och engelska. Du väljer själv språk i spelaren.

 

Frågor & svar om upp­märkning

Vi har redan gjort en upp­märkning hos Fora i samband med årlig löne­­rapportering, räcker inte det?

Hur lång tid har vi på oss att förbereda upp­märkningen?

Om jag gör ändringar i upp­märkningen på Mina sidor, uppdateras då informationen även i vårt lönesystem?

Hur vet jag om vårt lönesystem kommer att ha stöd för upp­märkning?

Behöver jag göra om upp­märkningen varje månad?

Hur vet jag vilken upp­märkning jag ska välja för en anställd?

Vad händer om vi byter kollektiv­avtal, eller lägger till ett nytt, påverkas upp­märkningen då?

Ska tjänste­männen märkas upp?

Vi har fått upp­märkningskoder för tjänste­män, de ska ju inte märkas upp?

Kan det finnas flera olika upp­märkningsalternativ inom ett kollektiv­avtal?

Vart vänder jag mig om jag är osäker på vilken upp­märkning jag ska använda?

Vi har häng­avtal. Vad ska vi märka upp arbetarna med?

Vi har inte kollektiv­avtal, vad ska vi märka upp arbetarna med?

Hur märker jag upp ägarna/företagarna?

Vi har arbetare som har flera pågående anställningar/går under flera olika kollektiv­avtal/har uppgifter både som arbetare och tjänste­män, hur ska de märkas upp?

Vi har anställda som inte omfattas av de kollektiv­avtal vi har tecknat, hur ska de märkas upp?

Hjälpte den här sidan dig?

Tolv är bättre än en

Tolv löne­rapporter om året ger arbetarna större möjlighet till avkastning på tjänste­­pensionen. Du som arbetsgivare får också en faktura med verklig kostnad varje månad.