Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Så ser månadsfakturan ut

Månadsrapportering – start 2024

När du som arbetsgivare rapporterar lön för arbetarna varje månad kan Fora skapa en faktura med den slutliga kostnaden för deras tjänste­pension och försäkringar varje månad. Varannan månad faktureras kostnaderna för Deltids­pensions­avsättning, Extra pensions­avsättning och förbundsavgifter, om detta ingår i företagets kollektiv­avtal. Även dessa kostnader kommer på månadsfakturan.

Tänk på att kostnaderna på de första fakturorna kan bli höga eftersom de innehåller flera månader. 

Ett fåtal kunder, som angett en särskild fakturaadress, har felaktigt fått sina fakturor till ordinarie adress denna gång. Tänk på att fakturan alltid går att ladda ner på Mina sidor.

Månadsfakturan består av två delar

Första delen innehåller alla uppgifter som behövs för administration; belopp, förfallodatum, bankgironummer samt fakturareferens som anges vid betalning. 

Fakturans andra del, fakturaspecifikationen, visar kostnaderna grupperade som pensions­kostnader, kollektiv­avtalade försäkringar, förbundsavgifter och övriga kostnader, exempelvis eventuella förseningsavgifter. En faktura kan ha flera flera specifikationer, om uppgifter har lämnats för flera perioder.

fakturamanad-och-spec.PNG

Priset för försäkringarna och de kollektiv­avtalade avgifterna

Priset är en procentsats på lönerna som företaget betalar ut. Procentsatsen skiljer sig åt mellan olika försäkringar och olika år.

Beräkning av särskild löneskatt på pensions­kostnader, SLP

För de kostnader företaget har för Avtals­pension SAF-LO och kompletterande pensions­premier betalas en särskild löneskatt på pensions­kostnader, SLP. På den nya månadsfakturan är dessa kostnader samlade under rubriken Pensions­kostnader.

Detaljerade kostnader

Som komplement till fakturaspecifikationen finns möjligheten att, per faktura, ladda ner csv-filen Detaljerade kostnader via Mina sidor. Filen innehåller kostnader per anställd, per produkt och per period för den aktuella fakturan.

csv.PNG

De detaljerade kostnaderna ger möjlighet till kontroll och kan användas som underlag för att visa anställda vilka premier som betalats in under månaden. Den kan också användas för att skapa bokföringsorder, exempelvis genom att lägga till kostnadsställe. 

Relaterade frågor & svar

Vi vill få fakturan som e-faktura – hur gör vi då?

Vi vill få fakturan via e-post – hur gör vi då?

När kommer den första månadsfakturan?

När skickas månadsfakturan ut?

Hur lång tid har vi på oss att betala fakturan?

Kan vi få detaljerade uppgifter om kostnad per anställd, per produkt, per period för varje månad?

Kan man få kostnaderna uppdelade på kostnadsställenivå, på fakturan eller i specifikationen?

Hur ofta faktureras och överförs kompletterande pensions­premier?

Varför är det skillnad på olika pensions­premier, allt är ju arbetarnas tjänste­pension?

Till vilka bankgironummer ska fakturan för tjänste­männens respektive arbetarnas försäkringar betalas in?

Varför kan jag inte se pris/procentsatser på fakturaspecifikationen eller i csv-filen ”detaljerade kostnader”?

Varför sammanställer ni inte underlag för Särskild löneskatt för pensions­kostnader (SLP) för hela året?

Varför finns det inte ett OCR-nummer på månadsfakturan?

Vad ska jag använda som referens när jag betalar månadsfakturan?

Jag får en varning i internetbanken vid betalning av Foras månadsfakturor, varför då?

Varför får jag ett högre pris än tidigare på en av försäkringarna?

Jag har Kivra Företagsbrevlåda men vill inte ha fakturorna från Fora dit. Hur gör jag då?