Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Uppmärkning av anställda

Månadsrapportering – start 2024

Upp­märkning är grunden för att de anställda ska omfattas av rätt försäkringar och få rätt premier inbetalda till sin tjänste­pension.  

Senast i samband med den första månatliga löne­­rapporteringen ska alla inom personalkategori arbetare tilldelas en ny upp­märkning. 

De flesta företag har en enda upp­märkning, vissa företag kan ha ytterligare alternativ att välja bland.

Upp­märkningen behöver endast uppdateras vid förändringar, exempelvis vid byte av kollektiv­avtal.

För att anställda ska kunna rapporteras krävs att de har svenskt personnummer eller samordnings­nummer. Ansökan görs hos Skatteverket. Läs mer

Observera!

Löner för januari och februari ska vara rapporterade senast den 31 mars även om det står andra datum i e-tjänsten.

Då ska de anställda märkas upp

Toggle

Inför den första månatliga löne­­­rapporteringen

Vid personalförändringar

Exempel på hur uppmärkningen kan se ut

Toggle

För ett företag med kollektiv­avtal

För ett företag utan kollektiv­avtal

Förbered uppmärkningen

Toggle

Det är mycket viktigt att skilja på arbetare, tjänste­män och företagare när upp­märkningen görs. Det är anställda i personalkategori arbetare, eller eventuella andra på företaget som omfattas av Avtals­pension SAF-LO, som ska tilldelas den nya upp­märkningen.

Att märka upp och rapportera fel får konsekvenser för de anställdas tjänste­pension och deras försäkringsskydd.

Genomför uppmärkningen

Toggle

E-tjänsten för upp­märkning av arbetare och eventuella andra anställda med Avtals­pension SAF-LO öppnas på Mina sidor i samband med den första månatliga löne­­­rapporteringen.

Tre olika sätt

Manuell inmatning på Mina sidor

Med fil från ett lönesystem

Med excel-fil

Skillnaden mellan JSON-fil och Excel-fil

En fil som tas ut från lönesystemet och laddas upp på Mina sidor ska ha formatet JSON. Filen kan innehålla:

  • både löneuppgifter och individuppgifter inklusive upp­märkning
  • endast individuppgifter inklusive upp­märkning
  • endast löneuppgifter

Om du endast kan exportera en JSON-fil med löneuppgifter behöver registrering och upp­märkning först göras på Mina sidor, genom manuell inmatning eller genom att ladda upp en Excelfil.

Excel-filen kan endast användas för registrering och upp­märkning av anställda. Löner rapporteras med fil från lönesystem (JSON) eller genom manuell inmatning på Mina sidor.

Efter uppmärkningen

Toggle

När upp­märkningen är genomförd kan löneuppgifter rapporteras in.

Ändringar avseende upp­märkning av anställda kan göras i realtid, bakåt i tiden eller framåt i tiden, frikopplat från löne­­­rapporteringen. Det går till exempel att sätta ett startdatum för när en ny upp­märkning ska börja gälla om en anställd byter tjänst eller personalkategori.

De flesta ändringar i upp­märkning kan företaget göra på egen hand men det finns undantag där ni behöver kontakta Fora.

Instruktioner

Toggle

Instruktioner för upp­märkning och månads­rapportering finns i olika format. Korta inspelningar för dig som föredrar att titta och lyssna. Utskriftsversion för dig som föredrar att läsa.

Frågor och svar

Toggle

Här finns svar på de frågor som ställs om bland annat upp­märkning, löne­rapportering och fakturan från Fora, i samband med övergången till månatlig rapportering av arbetares löner.  Du kan även skicka in en fråga som du saknar svaret på.

Vad du ska göra och när

Toggle

Använd checklistan för att se vad du behöver göra och när. 

Vad är upp­märkning och varför är den så viktig?

Filmen beskriver vad upp­märkning är, vad den gör för nytta, när den ska göras och varför. 

Längd: 1:18 minuter
Ljud: Svenskt tal. Ljudet är avstängt vid start.
Textning: Svenska och engelska. Du väljer själv språk i spelaren.

 

Hjälpte den här sidan dig?

Tolv är bättre än en

Tolv löne­rapporter om året ger arbetarna större möjlighet till avkastning på tjänste­­pensionen. Du som arbetsgivare får också en faktura med verklig kostnad varje månad.