Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Uppmärkning av anställda

Månadsrapportering – start 2024

Upp­märkning är grunden för att de anställda ska omfattas av rätt försäkringar och få rätt premier inbetalda till sin tjänste­pension.  

Senast i samband med den första månatliga löne­­rapporteringen ska alla inom personalkategori arbetare tilldelas en ny upp­märkning. 

De flesta företag har en enda upp­märkning, vissa företag kan ha ytterligare alternativ att välja bland.

Upp­märkningen behöver endast uppdateras vid förändringar, exempelvis vid byte av personalkategori.

Då ska de anställda märkas upp

Toggle

Inför den första månatliga löne­­rapporteringen

Vid personalförändringar

Exempel på hur uppmärkningen kan se ut

Toggle

För ett företag med kollektiv­avtal

För ett företag utan kollektiv­avtal

Förbered uppmärkningen

Toggle

Det är mycket viktigt att skilja på arbetare, tjänste­män och företagare när upp­märkningen görs. Det är anställda i personalkategori arbetare, eller eventuella andra på företaget som omfattas av Avtals­pension SAF-LO, som ska tilldelas den nya upp­märkningen.

Att märka upp och rapportera fel får konsekvenser för de anställdas tjänste­pension och deras försäkringsskydd.

Genomför uppmärkningen

Toggle

E-tjänsten för upp­märkning av arbetare och eventuella andra anställda med Avtals­pension SAF-LO öppnas på Mina sidor i samband med den första månatliga löne­­rapporteringen.

Tre olika sätt

Manuell inmatning på Mina sidor

Med fil från ett lönesystem

Med excel-fil

Efter uppmärkningen

Toggle

När upp­märkningen är genomförd kan löneuppgifter rapporteras in.

Ändringar avseende upp­märkning av anställda kan göras i realtid, bakåt i tiden eller framåt i tiden, frikopplat från löne­­rapporteringen. Det går till exempel att sätta ett startdatum för när en ny upp­märkning ska börja gälla om en anställd byter tjänst eller personalkategori.

De flesta ändringar i upp­märkning kan företaget göra på egen hand men det finns undantag där ni behöver kontakta Fora.

Instruktionerna kommer att fördjupas på dessa sidor under hösten 2023.

Vad du ska göra och när

Vad du behöver göra och när beror på om företaget har arbetare eller tjänste­män anställda, eller både och.

Hjälpte den här sidan dig?