Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Faktureringsrutiner

Ny månadsfaktura – start 2024

Fakturan som baseras på månatlig löne­­rapportering skickas den första arbetsdagen efter rapporterings­periodens sista dag. Fakturorna som baseras på årlig rapportering skickas varannan månad.

Månadsfakturan för löner utbetalda i exempelvis april skickas den första arbetsdagen i juni. 

Månadsfakturan ska vara betald 34 dagar efter fakturadatum.

En faktura från Fora ska alltid betalas, även om ni anser att den inte stämmer. Eventuella justeringar görs på kommande faktura.

Fakturor från två olika system

Toggle

Från och med 2024 fakturerar Fora från två olika system. Fakturan som baserar sig på månatlig löne­­rapportering ska betalas till ett bankgironummer och fakturan som baserar sig på årlig rapportering till ett annat. Det är viktigt att respektive faktura betalas till rätt konto.

Räntevillkor vid sen betalning

Toggle

Dröjsmålsränta
Vid försenad inbetalning debiteras en dröjsmålsränta (referensränta + 8 procentenheter) från och med dagen efter förfallodagen. Dröjsmålsränta faktureras när det totala beloppet för dröjsmålsränta är 100 kronor eller mer. Fakturering av dröjsmålsränta sker på den arbetsdag som är eller kommer närmast efter den 10:e varje månad.

Utbetalning av kreditfaktura

Toggle

Kredit som uppstår i samband med månatlig löne­­rapportering betalas inte ut via avi. Kreditering kopplat till årlig löne­­rapportering kan tills vidare betalas ut via avi om Fora saknar uppgifter om bankgiro eller bankkonto.

Fora prenumererar på uppgifter från Bankgirocentralen. Företag som har bankgiro får sin kredit utbetald till sitt bankgirokonto. 

Företag som saknar bankgiro men är aktiebolag, handelsbolag, enskild firma eller kommanditbolag (där firmatecknare finns i officiella register) kan anmäla bankkonto via e-tjänst på Mina sidor, under sektionen Administration. Firmatecknare skriver under med svenskt BankID.

Övriga näringsidkare, exempelvis enkelt bolag, ideella föreningar, stiftelser och fonder (som behöver styrka firmateckningsrätten då firmatecknarna inte finns i officiella register) behöver skaffa bankgironummer.

Bestrida fakturan

Toggle

En faktura från Fora ska alltid betalas, även om ni anser att den inte stämmer. Eventuella justeringar görs på kommande faktura. För att bestrida en faktura behöver du skicka in ett skriftligt underlag till Fora.

 Du behöver tydligt beskriva: 

  • vad det är du bestrider, det vill säga vilken faktura eller vilken del av fakturan
  • på vilka grunder du bestrider fakturan.

Bestridandet skickas till: Fora AB, 101 56 Stockholm eller till inkasso@fora.se.

För att Fora ska kunna hantera ditt bestridande ska invändningen mot att betala vara sakligt grundad. Att uppge bristande betalningsförmåga eller att det finns en motfordran som skulden ska kvittas mot räknas inte som sakliga invändningar.

Frågor om inkassokrav

Toggle

Svea hanterar alla Foras inkassofrågor. Har du frågor om inkassokrav vänder du dig direkt till dem.

Ändra fakturaadress

Toggle

Fora prenumererar på företagsuppgifter från officiella register. Vi använder alltid företagets officiella adress för all vår kommunikation via brev. Undantaget är fakturor, där det går att lägga till en särskild fakturaadress. En sådan adress läggs till på Mina sidor, under fliken Administration.

Behöver företagets officiella adress ändras, görs det hos Bolagsverket.

E-faktura och faktura per e-post

Toggle

Det går att få fakturan från Fora som e-faktura till företagets internetbank. För att få det behöver ni göra en anmälan till företagets bank. 

Ni kan även välja att få fakturan som pdf med e-post. Anmäl e-postadress som fakturan ska skickas till på Mina sidor. 

Betalning från utlandet

Toggle

När en faktura från Fora betalas från utlandet, ska betalningen sättas in på Foras konto i Swedbank. 

Ange följande uppgifter vid betalning:

IBAN
Faktura baserad på månatlig rapportering: SE0780000832796945858063
Faktura baserad på årlig rapportering: SE8280000890119937419498
BIC (Swiftadress): SWEDSESS
Payee: Företagsnamn, betalningsreferens

Så ser månadsfakturan ut

Månadsfakturan består av två delar. Första delen innehåller de uppgifter som behövs för administration och betalning. Den andra delen, fakturaspecifikationen, visar kostnaderna grupperade. Som komplement finns också möjlighet att ladda ner en fil med detaljerande kostnader via Mina sidor.

Relaterade frågor & svar

Vi vill få fakturan som e-faktura – hur gör vi då?

Vi vill få fakturan via e-post – hur gör vi då?

Fakturan stämmer inte - vad gör jag då?

När kommer den första månadsfakturan?

När skickas fakturan ut varje månad, efter avslutad rapporteringsperiod?

Hur lång tid har vi på oss att betala fakturan?

Kan vi få detaljerade uppgifter om kostnad per anställd, per produkt, per period för varje månad?

Kommer man kunna få den nya månadsfakturan eller en specifikation på kostnadsställenivå?

Kommer även kompletterande pensions­premier att faktureras och överföras varje månad?

Varför är det skillnad på olika pensions­premier, allt är ju arbetarnas tjänste­pension?

Till vilka bankgironummer ska fakturan för tjänste­männens respektive arbetarnas försäkringar betalas in?

Varför kan jag inte se pris/procentsatser på fakturaspecifikationen eller i csv-filen ”detaljerade kostnader”?

Varför sammanställer ni inte underlag för Särskild löneskatt för pensions­kostnader, SLP för hela året?

Varför finns det inte ett OCR-nummer på månadsfakturan?

Vad ska jag använda som referens när jag betalar månadsfakturan?

Jag får en varning i internetbanken vid betalning av Foras månadsfakturor, varför då?

Varför får jag ett högre pris än tidigare på en av försäkringarna?

Jag har avvecklat mitt företag men har ändå fått en faktura - ska jag betala den?

Jag har Kivra Företagsbrevlåda men vill inte ha fakturorna från Fora dit. Hur gör jag då?

Tolv är bättre än en

Tolv löne­rapporter om året ger arbetarna större möjlighet till avkastning på tjänste­­pensionen. Du som arbetsgivare får också en faktura med verklig kostnad varje månad. 

Hjälpte den här sidan dig?