Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

 • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
 • Se företagets fakturor och saldon
 • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Månatlig lönerapportering

Månadsrapportering – start 2024

Från och med 2024 ska arbetarnas löner rapporteras varje månad. Fora behöver ha löneuppgifterna för att kunna beräkna hur mycket som ska betalas in till de anställdas tjänste­pension, samt för att kunna fakturera ert företag för tjänste­­pensionen och försäkringarna.

Kontant utbetald bruttolön rapporteras månatligen

Grundprincipen är att kontant utbetald bruttolön ska rapporteras månatligen från och med 2024. Lönen ska rapporteras på den månad den har betalats ut, oavsett när den har tjänats in.

Beskrivning av en exempelmånad

Lön betalas ut under mars.

 • Lönen som betalats ut under mars ska rapporteras innan utgången av efterföljande månad, i det här fallet innan den 30 april. 
 • Månadsfakturan för mars skickas i början av maj och därefter kan premier föras över.

exempelmanad-flode-manadsrapportering.PNG

Översikt

flode-oversikt.PNG

Om den utbetalda lönen en viss månad innehåller lönedelar som är hänförliga till tidigare perioder finns stöd för att fördela dessa. Syftet är att beräkningen av den anställdes pensions­premie ska baseras på hur lönen tjänats in.

Övrig rapportering till Fora

Toggle
Rapportering När
Löne­­rapportering anställda utan Avtals­pension SAF-LO (i regel personalkategori tjänste­män) Slutlig kontant utbetald bruttolön för samtliga tjänste­män rapporteras i januari efterföljande år.  
Premier för Livsarbetstids­pension, Arbetstids­pension och extra pensions­premier Beräknad premie rapporteras årligen alternativt vid behov (extra pensions­premie).
Företagares egen försäkring Slutlig inkomst rapporteras årligen från och med januari och senast i april efterföljande år.

Förbered rapporteringen

Toggle

Inför rapporteringen

Kontrollera att företaget har anmält en huvud­­administratör till Fora

Säkerställ kategoriseringen av företagets anställda

Se till att företagets arbetare har korrekt upp­märkning

Rapporteringsuppgifter

Anställda som ska ingå i rapporteringen

Uppgifter Fora behöver om företagets arbetare

Exempel på lönetyper som ska ingå

Exempel på lönetyper som inte ska ingå

Genomför rapporteringen

Toggle
 • E-tjänsten för månatlig löne­­rapportering av arbetare och eventuella andra anställda med avtals­pension SAF-LO finns på Mina sidor.
 • Sista dag att rapportera lönerna för januari och februari är den 31 mars.

Hur rapporteringen praktiskt går till beror på om rapporteringen görs genom att importera en fil från företagets lönesystem eller genom manuell inmatning.

Skillnaden mellan JSON-fil och Excel-fil

En fil som tas ut från lönesystemet och laddas upp på Mina sidor ska ha formatet JSON. Filen kan innehålla:

 • både löneuppgifter och individuppgifter inklusive upp­märkning
 • endast individuppgifter inklusive upp­märkning
 • endast löneuppgifter

Om du endast kan exportera en JSON-fil med löneuppgifter behöver registrering och upp­märkning först göras på Mina sidor, genom manuell inmatning eller genom att ladda upp en Excelfil.

Excel-filen kan endast användas för registrering och upp­märkning av anställda. Löner rapporteras med fil från lönesystem (JSON) eller genom manuell inmatning på Mina sidor.

Med fil från lönesystem

Manuell inmatning

Efter rapporteringen

Toggle

När löner för månaden har rapporterats in beräknar Fora kostnaden för den aktuella månaden och skickar fakturan. När fakturan är betald förs de anställdas pensions­premier över till pensions­bolagen.

Månatlig premieberäkning

Pensions­premien för Avtals­pension SAF-LO beräknas per månad från och med 2024:

 • För lönedelar som understiger 7,5 IBB/12 är premien 4,5 procent.
 • För lönedelar som överstiger 7,5 IBB/12 är premien 30,0 procent.

Om en redan inrapporterad lön behöver korrigeras

En löneuppgift ska alltid rapporteras på den månad då den har betalats ut.

Om det har blivit fel i lönen som månadsrapporterats till Fora, det vill säga att inrapporterat belopp stämmer inte överens med utbetald lön, ska ändringen göras i den aktuella månadsrapporten.

Om det har skett en korrigering av utbetald lön i efterhand så gäller kontantprincipen, dvs korrigeringen ska rapporteras som kontant utbetald bruttolön den månad som utbetalning görs.

 

Försenad rapportering

Toggle

Fora tar ut en förseningsavgift på 300 kronor per utebliven månadsrapport. Utöver det debiteras företaget även premietillägg och i vissa fall avräkningsränta.

Instruktioner

Toggle

Instruktioner för upp­märkning och månads­rapportering finns i olika format. Korta inspelningar för dig som föredrar att titta och lyssna. Utskriftsversion för dig som föredrar att läsa.

Frågor och svar

Toggle

Här finns svar på de frågor som ställs om bland annat upp­märkning, löne­rapportering och fakturan från Fora, i samband med övergången till månatlig rapportering av arbetares löner.  Du kan även skicka in en fråga som du saknar svaret på.

De största skillnaderna mellan års- och månadsrapportering

Toggle

Regelverk och processer förändras vid övergången till månads­rapportering. När det kommer till löne­­­rapporteringen finns det ett antal viktiga förändringar, där dessa är extra viktiga att ha koll på:

 • Alla anställda arbetare oavsett ålder ska rapporteras.
 • Avtals­pension SAF-LO kommer att beräknas på månadsbasis.
 • Om den utbetalda lönen innehåller delar som tjänats in under andra månader än utbetalningsmånaden, ska de delarna, beroende på lönetyp, rapporteras som ”lön hänförlig till annan månad”.
 • Krav på person- och samordningsnummer vid rapportering.

Varför rapportera löner till Fora?

Filmen beskriver varför det är så viktigt att rapportera arbetares löner till Fora. 

Längd: 1:07 minuter
Ljud: Svenskt tal. Ljudet är avstängt vid start.
Textning: Svenska och engelska. Du väljer själv språk i spelaren.

Vad innebär den nya månads­­rapporteringen?

Filmen beskriver vad övergången till månads­rapportering innebär, för företaget och för de anställda. 

Längd: 1:04 minuter
Ljud: Svenskt tal. Ljudet är avstängt vid start.
Textning: Svenska och engelska. Du väljer själv språk i spelaren.

Tolv är bättre än en

Tolv löne­rapporter om året ger arbetarna större möjlighet till avkastning på tjänste­­pensionen. Du som arbetsgivare får också en faktura med verklig kostnad varje månad. 

Hjälpte den här sidan dig?