Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Arbetare och tjänstemän

Månadsrapportering – start 2024

Fora går över till månatlig hantering av de kollektiv­avtalade försäkringarna. Det innebär månatlig löne­­rapportering, fakturering och överföring av pensions­premier till arbetares pensions­bolag.

Inför eller i samband med den första månatliga löne­­rapporteringen ska alla era anställda i personalkategorin arbetare tilldelas ny upp­märkning.

Checklista för företag med både arbetare och tjänste­män

Hösten 2023

31 januari 2024

Inför första månads­­rapporteringen

31 mars 2024

April 2024

31 januari 2025

Syftet med övergången

Toggle
  • Arbetare kommer att få sina pensions­premier överförda varje månad, på samma sätt som tjänste­männen får i dag. Att premierna överförs en gång i månaden i stället för en gång om året, innebär större möjligheter till avkastning under året.  
  • Arbetsgivarna får en faktura med verklig kostnad istället för preliminär kostnad för arbetarnas tjänste­pension och försäkringar.
  • Genom att införa månatlig löne­­rapportering harmoniseras också rapporteringen till Fora med annan rapportering som arbetsgivarna gör, exempelvis till Skatteverket och Collectum. Arbetsgivare kan då ha mer enhetliga rutiner för olika former av rapportering. 

Det är Svenskt Näringsliv och LO som har träffat överenskommelsen om att övergå till månatlig hantering av Avtals­pension SAF-LO.

Så påverkas lönerapporteringen

Toggle

Löner som betalats ut under 2023 ska rapporteras in som vanligt i januari 2024. Därefter ska arbetarnas löner rapporteras varje månad.

Från och med januari 2024 och tills vidare gäller följande för arbetsgivare som har både arbetare och tjänste­män anställda:

Rapportering När
Löne­­rapportering anställda med Avtals­pension SAF-LO (i regel personalkategori arbetare) Nytt: Kontant utbetald bruttolön per individ rapporteras varje månad. 
Löne­­rapportering anställda utan Avtals­pension SAF-LO (i regel personalkategori tjänste­män) Oförändrat: Slutlig kontant utbetald bruttolön för samtliga tjänste­män rapporteras i januari efterföljande år.  
Premier för Livsarbetstids­pension, Arbetstids­pension och extra pensions­premier Oförändrat: Beräknad premie rapporteras årligen alternativt vid behov (extra pensions­premie).
Företagares egen försäkring Oförändrat: Slutlig inkomst rapporteras årligen från och med januari och senast i april efterföljande år.

Ny uppmärkning av anställda

Toggle

Uppmärkning är grunden för att de anställda ska omfattas av rätt försäkringar och få rätt premier inbetalda till sin tjänste­pension. I samband med övergången till månatlig löne­­rapportering 2024 ska företagets arbetare tilldelas ny upp­märkning.

Så påverkas faktureringen

Toggle

Från och med 2024 fakturerar Fora från två olika system. Företag med både arbetare och tjänste­män kommer under en övergångsperiod att få:

Nytt: En månadsfaktura för Avtals­pension SAF-LO och övriga försäkringar för arbetare, skickas varje månad med start tidigast i april. Om Deltids­pensions­avsättning, Extra pensions­avsättning och kollektiv­avtalade avgifter ingår i kollektiv­avtalet faktureras dessa varannan månad på månadsfakturan.

Oförändrat: En faktura varannan månad för försäkringar för tjänste­män.

Olika bankgironummer
Fakturorna ska betalas till olika bankgironummer. Det är mycket viktigt att de olika fakturorna betalas till rätt mottagare!

Så påverkas de anställdas pensionspremier

Toggle

Från och med januari 2024 och tills vidare gäller följande för arbetare:

Pensions­premie Överföring till pensions­bolag
Pensions­premie för Avtals­pension SAF-LO. Nytt: Överförs till valt pensions­bolag varje månad. 
Pensions­premie för kompletterande pensions­premie (Extra pensions­avsättning och Deltids­pensions­avsättning). Oförändrat: Överförs till valt pensions­bolag en gång per år. 
Pensions­premie för Livsarbetstids­pension och Arbetstids­pension. Oförändrat: Överförs till valt pensions­bolag en gång per år. 
Extra pensions­premier. Oförändrat: Överförs till valt pensions­bolag när premien är betald.

Frågor & svar

Varför sker förändringen vid olika tidpunkter för arbetare och tjänste­män?

Kommer vårt lönesystem ha stöd för månads­rapportering och upp­märkning?

Vad innebär det att Fora går över till månatlig löne­­rapportering?

Vad innebär ny upp­märkning av anställda?

Jag rapporterar till Skatteverket och Collectum varje månad, kan ni inte använda de uppgifterna?

Hur beräknas gränsen för 7,5 IBB från och med 2024, fortsatt per år eller per månad?

Hjälpte den här sidan dig?