Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Uppmärkning via Excelfil

Månadsrapportering – start 2024

För företag som inte kan göra upp­märkningen i sitt lönesystem och därifrån exportera en json-fil, men heller inte vill mata in uppgifterna manuellt på Mina sidor, finns möjlighet att läsa in uppgifterna via Excelfil.

Excel-mall.png

Excelfilen används främst till den allra första inläsningen av individuppgifter inklusive upp­märkning inför månads­rapportering.

Excelfilen kan även användas vid eventuell massuppdatering där förändring i upp­märkning eller andra individuppgifter behöver göras inför en löne­­rapportering.

Excelfilen kan inte användas för löneuppgifter. Löner rapporteras separat.

Två olika varianter

Du som rapporterade slutliga löner för 2023 i januari kan efter slutförd rapportering ladda ner en förifylld Excelfil, istället för att använda den tomma Excelmallen.

1. Förifylld Excelfil (hämtas efter slutlig rapportering för 2023)

2. Tom Excelmall (innehåller endast kolumner)

Upp­märkning i Excel inför månads­rapportering

Filmen visar hur du kan använda Excel för att registrera och märka upp anställda inför månads­rapportering av löner. (Löneuppgifter kan inte läggas in i Excel-filen). Användbart om företaget har många anställda och lönesystemet saknar stöd för upp­märkning.

Längd: 4:08 minuter.
Ljud: Svenskt tal. Ljudet är avstängt vid start.
Textning: Undertexter finns på svenska och engelska.