Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Tips inför den sista årsrapporteringen

Inför övergång till månadsrapportering - start 2024

19 december 2023

Eftersom det är sista gången som arbetares löner rapporteras årsvis, har vi samlat några tips som är nyttiga även inför den kommande månads­rapporteringen som startar i februari.

Slutliga löneuppgifter för löner som betalats ut under 2023 ska rapporteras  senast 31 januari 2024.

Därefter ska arbetarnas löner istället rapporteras varje månad. Fora inför dessutom en ny typ av upp­märkning.

Ny funktion i kvittenssteget i rapporteringstjänsten

Toggle

Du som rapporterar slutliga löner för 2023 kommer i kvittenssteget kunna välja ”Skapa Excelfil som kan användas för upp­märkning vid månads­rapportering”.

Användningsområde för Excelfilen

Excelfilen innehåller vissa av de individuppgifter du precis rapporterat in: personnummer och namn på arbetare.

Den kan användas först i februari i samband med att Fora går över till månads­rapportering och är främst lämpad för företag med många anställda där:

  • Lönesystem saknas helt
  • Lönesystemet saknar stöd för den nya upp­märkning som införs i februari
  • Lönesystemet inte kan generera en fil som kan läsas in via Mina sidor (exempelvis fil i pdf-format).

När de nya e-tjänsterna för månads­rapportering öppnar i februari, kan Excelfilen kompletteras med den nya upp­märkningen av individerna och laddas upp på Mina sidor, i stället för uppgifterna matas in manuellt. 

Uppdatering av preliminära löneuppgifter för 2024

Toggle

Uppdatering av preliminära löneuppgifter för 2024

Om ni vill uppdatera preliminära löner för 2024 ska den tjänsten bara användas för att uppdatera tjänste­männens preliminära lönesummor, eftersom arbetarnas löner ska månadsrapporteras, med start i februari.

De största skillnaderna mellan års- och månadsrapportering

Toggle

De största skillnaderna mellan års- och månads­rapportering

Regelverk och processer förändras vid övergången till månatlig löne­­rapportering. Översikten beskriver de viktigaste skillnaderna jämfört med årlig löne­­rapportering.

Så rapporterar du slutliga löner för 2023

Information och instruktioner kan skilja sig åt beroende på vilken typ av företag du företräder. Välj därför företagstyp.

2 april 2024

Charlotte Dettner tar över rollen som Foras kundservicechef 

Charlotte Dettner har tillträtt tjänsten som Foras kundservicechef och lämnat sin roll som operativ chef på kundservice. I sin nya roll får Charlotte det yttersta ansvaret för område kundservice och den fortsatta utvecklingen framåt.

2 april 2024

En varm arbetsplats med tech i framkant

Som Cloud Engineer/Architect på Fora är Sebastian Claesson centralt involverad i att forma företagets it-infrastruktur i molnet, i Azure-miljö. Nu ska teamet utökas med ytterligare en Cloud Engineer. Här delar Sebastian sina erfarenheter om en vardag fylld av tekniska utmaningar och en stöttande arbetskultur.

20 mars 2024

Första månadsrapporteringen fungerade klockrent

Telos Telemontage är ett av de företag som för första gången har månadsrapporterat lönerna för sina arbetare. Enligt Carina Berg, löneansvarig, gick det bra, mycket tack vare tillgången till Foras inspelade webbinarier om övergången till månadshantering.

19 mars 2024

Du har viktiga försäkringar genom jobbet

Du som är yngre än 22 år och under det senaste året har jobbat hos en arbetsgivare som tecknat försäkringar för sina anställda får inom de närmaste dagarna ett brev från Fora som visar vilka försäkringar du har genom jobbet. Ta en titt på innehållet så du får koll på när försäkringarna gäller. Det är bra att veta hur du ska göra om något händer.

15 mars 2024

Vi firar kollektivavtalets dag

I Sverige har 9 av 10 anställda pension och försäkring via jobbet tack vare kollektivavtalet. Alla kollektivavtal ger en extra trygghet för anställda, utöver det grundskydd som vi får genom lagstiftning. Därför firar vi kollektivavtalets dag den 17 mars!

<
av 38
>