Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Tips inför den sista årsrapporteringen

Inför övergång till månadsrapportering - start 2024

19 december 2023

Eftersom det är sista gången som arbetares löner rapporteras årsvis, har vi samlat några tips som är nyttiga även inför den kommande månads­rapporteringen som startar i februari.

Slutliga löneuppgifter för löner som betalats ut under 2023 ska rapporteras  senast 31 januari 2024.

Därefter ska arbetarnas löner istället rapporteras varje månad. Fora inför dessutom en ny typ av upp­märkning.

Ny funktion i kvittenssteget i rapporteringstjänsten

Toggle

Du som rapporterar slutliga löner för 2023 kommer i kvittenssteget kunna välja ”Skapa Excelfil som kan användas för upp­märkning vid månads­rapportering”.

Användningsområde för Excelfilen

Excelfilen innehåller vissa av de individuppgifter du precis rapporterat in: personnummer och namn på arbetare.

Den kan användas först i februari i samband med att Fora går över till månads­rapportering och är främst lämpad för företag med många anställda där:

  • Lönesystem saknas helt
  • Lönesystemet saknar stöd för den nya upp­märkning som införs i februari
  • Lönesystemet inte kan generera en fil som kan läsas in via Mina sidor (exempelvis fil i pdf-format).

När de nya e-tjänsterna för månads­rapportering öppnar i februari, kan Excelfilen kompletteras med den nya upp­märkningen av individerna och laddas upp på Mina sidor, i stället för uppgifterna matas in manuellt. 

Uppdatering av preliminära löneuppgifter för 2024

Toggle

Uppdatering av preliminära löneuppgifter för 2024

Om ni vill uppdatera preliminära löner för 2024 ska den tjänsten bara användas för att uppdatera tjänste­männens preliminära lönesummor, eftersom arbetarnas löner ska månadsrapporteras, med start i februari.

De största skillnaderna mellan års- och månadsrapportering

Toggle

De största skillnaderna mellan års- och månads­rapportering

Regelverk och processer förändras vid övergången till månatlig löne­­rapportering. Översikten beskriver de viktigaste skillnaderna jämfört med årlig löne­­rapportering.

Så rapporterar du slutliga löner för 2023

Information och instruktioner kan skilja sig åt beroende på vilken typ av företag du företräder. Välj därför företagstyp.

16 januari 2024

Fotbollsklubb först med att lämna in sin sista årslönerapport

Rapporteringen av slutliga löner för 2023 pågår nu för fullt. Foras e-tjänst för rapportering är öppen mellan den 2 och 31 januari och i år var Högaborgs Bollklubb först att lämna in sin lönerapportering. Redan klockan 03.30 på morgonen den 2 januari var den inskickad.

20 december 2023

Premier och avgifter för 2024

Premierna för de kollektivavtalade försäkringarna och Avtalspension SAF-LO har fastställts för 2024.

20 december 2023

Hotel Tylösand gör sig redo

Jonas Karlén är vd för Hotel Tylösand i Halmstad och han ser med tillförsikt fram emot övergången till månadsrapportering.

15 december 2023

Dags att rapportera löner för 2023

I januari är det dags att rapportera slutliga löner för 2023. Det är sista gången rapportering görs årsvis för arbetarna. Från och med 2024 ska deras löner rapporteras varje månad.

8 november 2023

Kul och viktigt att möta kunderna

Sara Carlenfors Linered, affärsarkitekt på Fora jobbar med fullt fokus på att informera om månadsrapporteringen som Fora inför 2024. Hon tycker det är både viktigt och roligt att möta kunderna.

<
av 16
>