Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Tips inför den sista årsrapporteringen

Inför övergång till månadsrapportering - start 2024

19 december 2023

Eftersom det är sista gången som arbetares löner rapporteras årsvis, har vi samlat några tips som är nyttiga även inför den kommande månads­rapporteringen som startar i februari.

Slutliga löneuppgifter för löner som betalats ut under 2023 ska rapporteras  senast 31 januari 2024.

Därefter ska arbetarnas löner istället rapporteras varje månad. Fora inför dessutom en ny typ av upp­märkning.

Ny funktion i kvittenssteget i rapporteringstjänsten

Toggle

Du som rapporterar slutliga löner för 2023 kommer i kvittenssteget kunna välja ”Skapa Excelfil som kan användas för upp­märkning vid månads­rapportering”.

Användningsområde för Excelfilen

Excelfilen innehåller vissa av de individuppgifter du precis rapporterat in: personnummer och namn på arbetare.

Den kan användas först i februari i samband med att Fora går över till månads­rapportering och är främst lämpad för företag med många anställda där:

  • Lönesystem saknas helt
  • Lönesystemet saknar stöd för den nya upp­märkning som införs i februari
  • Lönesystemet inte kan generera en fil som kan läsas in via Mina sidor (exempelvis fil i pdf-format).

När de nya e-tjänsterna för månads­rapportering öppnar i februari, kan Excelfilen kompletteras med den nya upp­märkningen av individerna och laddas upp på Mina sidor, i stället för uppgifterna matas in manuellt. 

Uppdatering av preliminära löneuppgifter för 2024

Toggle

Uppdatering av preliminära löneuppgifter för 2024

Om ni vill uppdatera preliminära löner för 2024 ska den tjänsten bara användas för att uppdatera tjänste­männens preliminära lönesummor, eftersom arbetarnas löner ska månadsrapporteras, med start i februari.

De största skillnaderna mellan års- och månadsrapportering

Toggle

De största skillnaderna mellan års- och månads­rapportering

Regelverk och processer förändras vid övergången till månatlig löne­­rapportering. Översikten beskriver de viktigaste skillnaderna jämfört med årlig löne­­rapportering.

Så rapporterar du slutliga löner för 2023

Information och instruktioner kan skilja sig åt beroende på vilken typ av företag du företräder. Välj därför företagstyp.

7 maj 2024

Läs om Olgas resa från hovmästare till systemutvecklare på Fora

Mycket eget driv och intensiva studier tog Olga Korobeinik till ett nytt kapitel i yrkeslivet. Hon lämnade restaurangbranschen och började arbeta som systemutvecklare på Fora. ”Det bästa valet jag har gjort”, säger hon själv. Här berättar hon mer om den prestigelösa kulturen, Foras viktiga uppdrag och en spännande digital transformation. Kanske är Fora en plats för dig?

3 maj 2024

Pilotkunder värdefull hjälp i övergången till månadsrapportering

Att involvera kunder i en pilot i ett tidigt skede var en viktig del i Foras arbete med övergången till månadsvis rapportering av arbetares löner. Ambitionen med en pilot var att dra viktiga lärdomar på vägen mot lansering av månadsrapportering av arbetare. Två av pilotkunderna berättar här om sina erfarenheter.

28 april 2024

Idag är det extra fokus på arbetsmiljön

I dag, den 28 april, är det FN:s internationella arbetsmiljödag, ”World Day for Safety and Health at Work”. En årlig världsomfattande kampanj för att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbete. Arbetsmiljöfrågor är självklart lika viktiga alla dagar, så för att ändå uppmärksamma arbetsmiljön lite extra idag passar vi på att lyfta Foras duktiga arbetsmiljöombud.

23 april 2024

Nu skickar Fora pensionsbesked till tre miljoner personer

I början av april startade Fora utskicket av det årliga pensionsbeskedet till alla som genom sin anställning någon gång tjänat in pengar till sin tjänstepension Avtalspension SAF-LO. Sammanlagt får cirka tre miljoner personer pensionsbesked från Fora.

5 april 2024

Dags att rapportera till Företagares egen försäkring

Om du inte redan har gjort det är det nu dags för dig som tecknat Avtals­pension SAF-LO genom Företagares egen försäkring att rapportera slutlig inkomst för 2023.

av 24
>