Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Avtalspension SAF-LO i korthet

Fora administrerar tjänste­­pensionen Avtals­pension SAF-LO.

Anställda börjar tjäna in pengar till Avtals­pension SAF-LO den månad de fyller 22 år. De fortsätter att tjäna in till tjänste­­pensionen under hela arbetslivet, fram till 65 år. För den som fortsätter jobba sedan de fyllt 65, betalas det inte några pengar (om inte den anställda och arbetsgivaren kommer överens om det)

Arbetsgivaren rapporterar varje månad in lönerna till Fora. Fora räknar ut hur mycket pengar varje anställd ska få inbetald till sin Avtals­pension SAF-LO. Hur mycket som betalas in, beror helt enkelt på lönen. Ju högre lön, desto större inbetalning.

Inbetalningar som görs till pensioner kallas pensions­premier. Den anställda väljer själv vilket pensions­bolag som ska ta hand om pensions­premierna och hur de ska förvaltas. 

I Avtals­pension SAF-LO finns också möjlighet att teckna återbetalnings­skydd samt familje­skydd, som gör att de anhöriga kan få pengar vid dödsfall.

Pensions­valen görs hos Fora

Fora är valcentral för Avtals­pension SAF-LO. Det betyder att det är hos oss de anställda 

  • väljer pensions­bolag
  • tecknar eller tar bort efterlevandeskydd (åtebetalningsskydd och familje­skydd)
  • skriver förmånstagarförordnande till efterlevandeskydden
  • flyttar pensions­kapital från ett pensions­bolag till ett annat.

Fora förvaltar alltså inte pensionerna, utan för över pengar från arbetsgivare till pensions­bolagen.