Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Rapportera nyanställda arbetare
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tolv är bättre än en

Från och med 2024 ska arbetarnas löner rapporteras varje månad. Tolv löne­rapporter om året ger dem större möjligheter till avkastning på tjänste­­pensionen. Övergången berör företag som har anställda med Avtals­pension SAF-LO.

Situationer då de anställda är försäkrade

Försäkringarna och tjänste­­pensionen som ingår i försäkrings­avtalet ger de anställda ett omfattande försäkringsskydd som täcker de flesta situationer i arbetslivet, till exempel sjukdom, skada eller föräldraledighet.

Vilka situationer som försäkringarna täcker beror på om de anställda räknas som arbetare eller tjänste­män.

Ägare som räknas som företagare har också ett visst försäkringsskydd. 

Situation Arbetare Tjänste­män Företagare
Arbetsskada och olycksfall
Sjukdom   Tillägg
Dödsfall   Tillägg
Föräldraledighet    
Uppsägning    
Pensionering   Tillägg

Situationer då arbetare är försäkrade

Toggle

Det paket av försäkringar som tecknas genom Fora ger företagets arbetare ett starkt skydd vid många olika situationer. Vid vissa situationer är det flera försäkringar som kan ge ersättning, till exempel sjukdom eller föräldraledighet.

Så skiljer man på arbetare och tjänste­män

Det är arbetsuppgifterna som styr om en anställd räknas som arbetare eller tjänsteman. Har företaget kollektiv­avtal finns som regel bestämmelser om yrkeskategorisering i dessa.

  • Arbetare är den som omfattas av kollektiv­avtal mellan ett fackförbund inom LO och ett arbetsgivarförbund.
  • Tjänsteman är den som omfattas av kollektiv­avtal mellan ett fackförbund inom PTK och att arbetsgivarförbund.

Är du osäker på hur en anställd ska kategoriseras kan du kontakta någon av parterna i det kollektiv­avtal företaget har tecknat.

Saknar företaget kollektiv­avtal kan Foras kundservice vägleda dig.

Situationer då tjänstemän är försäkrade

Toggle

Genom försäkrings­avtalet med Fora är företagets tjänste­män försäkrade vid arbetsskador och uppsägning.

Den som skadas i sitt arbete kan få ersättning från arbetsskade­försäkringen. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist kan tjänste­män få stöd att hitta nytt jobb eller starta företag.

Teckna tjänste­pension för tjänste­män

Företag med kollektiv­avtal för tjänste­män tecknar vanligtvis tjänste­pension, ITP, hos Collectum. Även Tjänstegruppliv­försäkring, TGL, för tjänste­män tecknas hos annat bolag än Fora.

Så skiljer man på arbetare och tjänste­män

Det är arbetsuppgifterna som styr om en anställd räknas som arbetare eller tjänsteman. Har företaget kollektiv­avtal finns som regel bestämmelser om yrkeskategorisering i dessa.

  • Arbetare är den som omfattas av kollektiv­avtal mellan ett fackförbund inom LO och ett arbetsgivarförbund.
  • Tjänsteman är den som omfattas av kollektiv­avtal mellan ett fackförbund inom PTK och att arbetsgivarförbund.

Är du osäker på hur en anställd ska kategoriseras kan du kontakta någon av parterna i det kollektiv­avtal företaget har tecknat.

Saknar företaget kollektiv­avtal kan Foras kundservice vägleda dig.

Situationer då företagare är försäkrade

Toggle

En ägare av ett företag kan räknas som företagare eller anställd. Företagare har inte samma försäkringsskydd som anställda. Genom försäkrings­avtalet med Fora är den som räknas som företagare skyddad vid olyckor som inträffar i arbetet. Det går också att teckna tilläggs­försäkringar som ger skydd vid fler situationer.

Teckna tilläggs­försäkringar

Genom Fora kan du teckna Företagares egen försäkring som ger skydd vid till exempel sjukdom, pensionering och dödsfall.

Då räknas du som företagare

Aktiebolag

Handelsbolag

Kommanditbolag

Övriga bolagsformer

Familjemedlem kan räknas som företagare

Observera att en familjemedlem som är anställd i företaget också kan räknas som företagare.  Hen har då inte samma försäkringsskydd som övriga anställda. Då finns möjligheten att teckna Företagares egen försäkring.

Olika bolagsformer har olika regler för när familjemedlem räknas som företagare.

Vem räknas som företagare?

Ta reda på vem som räknas som företagare med hjälp av vår guide.