Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Situationer då de anställda är försäkrade

Försäkringarna och tjänste­­pensionen som ingår i försäkrings­avtalet ger de anställda ett omfattande försäkringsskydd som täcker de flesta situationer i arbetslivet, till exempel sjukdom, skada eller föräldraledighet.

Vilka situationer som försäkringarna täcker beror på om de anställda räknas som arbetare eller tjänste­män.

Ägare som räknas som företagare har också ett visst försäkringsskydd. 

Situation Arbetare Tjänste­män Företagare
Arbetsskada och olycksfall
Sjukdom   Tillägg
Dödsfall   Tillägg
Föräldraledighet    
Uppsägning    
Pensionering   Tillägg

Situationer då arbetare är försäkrade

Toggle

Det paket av försäkringar som tecknas genom Fora ger företagets arbetare ett starkt skydd vid många olika situationer. Vid vissa situationer är det flera försäkringar som kan ge ersättning, till exempel sjukdom eller föräldraledighet.

Så skiljer du på arbetare, tjänste­män och företagare

Genom försäkrings­avtalet med Fora omfattas arbetare av tjänste­­pensionen Avtals­pension SAF-LO och försäkringar vid bland annat sjukdom och föräldraledighet. Tjänste­män och företagare omfattas endast av Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA.

Situationer då tjänstemän är försäkrade

Toggle

Genom försäkrings­avtalet med Fora är företagets tjänste­män försäkrade vid arbetsskador och uppsägning.

Den som skadas i sitt arbete kan få ersättning från arbetsskade­försäkringen. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist kan tjänste­män få stöd att hitta nytt jobb eller starta företag.

Teckna tjänste­pension för tjänste­män

Företag med kollektiv­avtal för tjänste­män tecknar vanligtvis tjänste­pension, ITP, hos Collectum. Även Tjänstegruppliv­försäkring, TGL, för tjänste­män tecknas hos annat bolag än Fora.

Så skiljer du på arbetare, tjänste­män och företagare

Genom försäkrings­avtalet med Fora omfattas arbetare av tjänste­­pensionen Avtals­pension SAF-LO och försäkringar vid bland annat sjukdom och föräldraledighet. Tjänste­män och företagare omfattas endast av Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA.

Situationer då företagare är försäkrade

Toggle

En ägare av ett företag kan räknas som företagare eller anställd. Företagare har inte samma försäkringsskydd som anställda. Genom försäkrings­avtalet med Fora är den som räknas som företagare skyddad vid olyckor som inträffar i arbetet. Det går också att teckna tilläggs­försäkringar som ger skydd vid fler situationer.

Teckna tilläggs­försäkringar

Genom Fora kan du teckna Företagares egen försäkring som ger skydd vid till exempel sjukdom, pensionering och dödsfall.

Så skiljer du på arbetare, tjänstemän och företagare

Toggle

Så skiljer du på arbetare, tjänste­män och företagare

Genom försäkrings­avtalet med Fora omfattas arbetare av tjänste­­pensionen Avtals­pension SAF-LO och försäkringar vid bland annat sjukdom och föräldraledighet. Tjänste­män och företagare omfattas endast av Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA.