Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Rapportera nyanställda arbetare
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer
Du är på Företag med kollektivavtal
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Aktuellt på Fora

Aktuellt

Dags att göra ditt pensionsval

10 februari 2023

Just nu gör Fora ett stort brevutskick till alla nyanställda arbetare och till dig som fyllt 22 år. I brevet informerar vi om att du nu börjar tjäna in pengar till din tjänstepension Avtalspension SAF-LO.

Lediga jobb

Lediga jobb

Vi befinner oss på en spännande förändringsresa. Målet är ett modernare Fora som alltid utgår från kundernas behov. Följ med oss på resan! Vi söker just nu...

Kundservice

I Foras kundservicesektioner hittar du bland annat:

  • Blanketter och instruktioner
  • Situationsguider och frågor & svar
  • Kontaktvägar till Fora

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Prislista 2022

Kostnaden för de försäkringar som ingår i försäkringsavtalet är en viss procent av de anställdas löner. 

Olika försäkringar har olika procentsatser, som varierar från år till år.  

Det kan även tillkomma kostnader för kompletterande pensionspremier och avgifter som ingår i ert kollektivavtal.

Prislistor för pension, försäkringar och kollektivavtalade avgifter

Avtalspension SAF-LO

Toggle

Kostnaden för Avtalspension SAF-LO beror på den anställdas lön.

  • För de delar av lönen som ligger under 7,5 inkomstbasbelopp betalas 4,3 procent (men 4,5 procent förs över till den anställdas tjänstepension).
  • För de delar av lönen som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp betalas 30 procent.

Avtalspension SAF-LO omfattar företagets arbetare mellan 23 och 65 år - det är alltså bara deras löner som är underlag för kostnaden. 

Finns det en överenskommelse med den anställda om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter fyllda 65, ska även den personens lön räknas med.

Försäkringar

Toggle

Försäkringar för arbetare

Försäkringar för tjänstemän

Försäkringar för företag med medarbetaravtal

Försäkringar för företagare

Minimipremie för försäkringsavtalet

Toggle

Minimipremien för försäkringsavtalet är 200 kronor - det är den lägsta kostnad som Fora fakturerar för avtalet. 

Den betalas även av företag utan anställda (då ingår Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, för företagare).

Kompletterande pensionspremier

Toggle

Ahlsell Gelia/Sv. Foder/Teknosan

Allokemiska industrin

Avtalet för kafferosterier och kryddfabriker

Avtalet för vin- och spritindustrin

Bemanningsföretag

Buteljglasindustrin

Byggavtalet

Byggnadsämnesindustrin

Cyclife Sweden (f.d. Studsviksavtalet)

Dalslands kanal

Danscentrumavtalet

Detaljhandeln

Elektroskandiaavtalet

Entreprenadmaskinavtalet

Explosivämnesindustrin

Flygtekniker med typcertifikat

Förpackningsavtalet

Gemensamma Metall

Glasindustrin

Glasmästeriavtalet

Gruventreprenadavtalet

Göta kanalbolag AB

Handel- och Metallavtalet

I-avtalet

IMG-avtalet

Industriavtalet

Infomediaavtalet

Installationsavtalet

Kemiska fabriker

Kollektivavtalet för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker

Kraftverksavtalet

Lager- och E-handelsavtalet Inklusive Partihandelsavtalet samt Postorder- och e-handelsavtalet

Lageravtalet

Lagerpersonal vid glassföretag, filialer- och depålager samt direktsäljare

Larm- och säkerhetsteknikavtalet

Livsmedelsavtalet

Läder- och sportartiklar

Maskinföraravtalet

Massa- och pappersindustrin

Motorbranschavtalet

Måleriyrket och Månadslöneavtalet

Oljeraffinaderier

Plåt- och ventilationsavtalet

Privatteateravtalet

Restaurang- och caféanställda

Skogsavtalet

Skärgårdstrafik ASL

Sockerindustrin (Nordic Sugar AB)

Spårtrafik

STANLEY Security

Stenindustrin

Stoppmöbelindustriavtalet

Stål- och metallindustrin blå avtalet

Städavtalet

Sågverksavtalet

Teatercentrumavtalet

Teknikavtalet IF Metall

Teknikinstallation VVS och Kyl

TEKO avtalet

Tidningsavtalet

Tobaksavtalet

TRIA Skola & Vård

Träindustriavtalet

Trävaruhandelsavtalet

Tvättindustrin

Virkesmätningsavtalet

Väg- och banavtalet

Värdepapper

Återvinningsföretag

Kollektivavtalade avgifter

Toggle

En eller flera avgifter kan ingå i företagets kollektivavtal. Hur avgifterna beräknas framgår av prislistan.

Behörighetsförlust för ombordanställt befäl

Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd, BYA

Bygg - Särskilt tillägg

El – särskilt tillägg

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU

Glas – särskilt tillägg

Hamn- och stuveriavtalet – Hamn- och stuveriskolan

Hamn- och stuveriavtalet – PORT SIDE

Handelns utvecklingsråd, HUR

HRF Administrativ avgift

HRF Serviceavgift

Lackerarnas yrkesnämnd, LYN

ME – Särskilt tillägg

Motorbranschens yrkesnämnd, MYN

Måleri – Mätningsavgift

Måleri – Särskilt tillägg

Plåt och vent – Särskilt tillägg

Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, TYA

Unionen, administrativ avgift

VVS – Särskilt tillägg

VVS Isolering – Särskilt tillägg

Basbelopp 2022

Prisbasbelopp
1 prisbasbelopp = 48 300 kronor
7,5 prisbasbelopp = 362 250 kronor

Inkomstbasbelopp
1 inkomstbasbelopp = 71 000 kronor
7,5 inkomstbasbelopp = 532 500 kronor