Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Rapportera nyanställda arbetare
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer
Du är på Företag med kollektivavtal
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Aktuellt på Fora

Aktuellt

Den stressfria dagen – tips från Foras kundcenter

26 maj 2023

På söndag den 28 maj uppmärksammas den stressfria dagen. Den belyser vikten av att förebygga stress och de negativa effekter det medför. På Foras kundservice är man van att bemöta stressade kunder. Här är deras bästa arbetstips, som även kan vara till hjälp i privatlivet.

Mer pengar i plånboken till föräldralediga

11 maj 2023

Under våren och försommaren föds det flest barn i Sverige. Förra året föddes cirka 104 000 barn där maj toppade med närmare 9 600 födda (källa: SCB) Här är information till arbetsgivare som har anställda som ska gå på föräldraledighet.

Aktuellt

Tre miljoner personer får pensionsbesked från Fora

28 april 2023

Med start i början av april skickar Fora ut sitt årliga pensionsbesked till alla som via sin anställning någon gång tjänat in pengar till sin Avtalspension SAF-LO. Ett bra tillfälle att se över sin tjänstepension. Sammanlagt får cirka tre miljoner personer pensionsbesked från Fora.

Möt Foras medarbetare

Gillar när arbetet kräver fokus och snabbhet

Som affärsutvecklare på Fora har Helene Sjölander ett varierande och stundtals intensivt arbete. Det handlar om allt från att ta fram långsiktiga strategier till att vara med och lösa operativa frågeställningar. Ibland kräver arbetet extra fokus och snabbhet. Då trivs Helene som allra bäst.

Aktuellt

Fokus på arbetsmiljön idag

28 april 2023

Idag den 28 april firas FN:s internationella arbetsmiljödag, en årlig internationell kampanj för att främja ett säkert och hälsosamt arbetsliv. Vi sätter extra fokus på arbetsmiljön idag och passar på att fråga ett par skyddsombud om hur de ser på vikten av att lyfta arbetsmiljöfrågor.

Kundservice

I Foras kundservicesektioner hittar du bland annat:

  • Blanketter och instruktioner
  • Situationsguider och frågor & svar
  • Kontaktvägar till Fora

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Prislista 2018

Kostnaden för de försäkringar som ingår i försäkringsavtalet är en viss procent av de anställdas löner. 

Olika försäkringar har olika procentsatser, som varierar från år till år.  

Det kan även tillkomma kostnader för kompletterande pensionspremier och avgifter som ingår i ert kollektivavtal.

Prislistor för pension, försäkringar och kollektivavtalade avgifter

Avtalspension SAF-LO

Toggle

Kostnaden för Avtalspension SAF-LO beror på den anställdes lön.

  • För de delar av lönen som ligger under 7,5 inkomstbasbelopp betalas 4,5 procent (för 2018 är kostnaden sänkt till 4,3 procent men 4,5 procent förs över till pensionsförvaltaren).
  • För de delar av lönen som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp betalas 30 procent.

Avtalspension SAF-LO omfattar företagets arbetare mellan 25 och 65 år - det är alltså bara deras löner som är underlag för kostnaden. 

Finns det en överenskommelse med den anställda om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter fyllda 65, ska även den personen räknas med.

Försäkringar

Toggle

Försäkringar för arbetare

Försäkringar för tjänstemän

Försäkringar för företagare

Minimipremie för försäkringsavtalet

Toggle

Minimipremien för försäkringsavtalet är 200 kronor - det är den lägsta kostnad som Fora fakturerar för avtalet. 

Den betalas även av företag utan anställda (då ingår Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, för företagare).

Kompletterande pensionspremier

Toggle

Hur kostnaden beräknas för Deltidspensionsavsättning och Extra pensionsavsättning framgår av prislistan.

Kostnaden för Livsarbetstidspension och Arbetstidspension framgår av ert kollektivavtal.

Ahlsell Gelia/Sv. Foder/Teknosan

Allokemiska industrin

Avtalet för kafferosterier och kryddfabriker

Avtalet för vin- och spritindustrin

Bemanningsföretag

Buteljglasindustrin

Byggnadsämnesindustrin

Byggavtalet

Cyclife Sweden (f.d. Studsviksavtalet)

Dalslands kanal

Detaljhandeln

Elektroskandiaavtalet

Entreprenadmaskinavtalet

Explosivämnesindustrin

Flygtekniker med typcertifikat

Förpackningsavtalet

Gemensamma Metall

Glasindustrin

Glasmästeriavtalet

Göta kanalbolag AB

Handel- och Metallavtalet

I-avtalet

IMG-avtalet

Industriavtalet

Infomediaavtalet

Installationsavtalet

Kemiska fabriker

Kraftverksavtalet

Lageravtalet

Lager- och E-handelsavtalet Inklusive Partihandelsavtalet samt Postorder- och e-handelsavtalet

Lagerpersonal vid glassföretag, filialer- och depålager samt direktsäljare

Larm- och säkerhetsteknikavtalet

Livsmedelsavtalet

Läder- och sportartiklar

Maskinföraravtalet

Massa- och pappersindustrin

Motorbranschavtalet

Måleriyrket, Servicearbetaravtalet, Månadslöneavtalet

Oljeraffinaderier

Plåt- och ventilationsavtalet

Privatteateravtalet

Restaurang- och caféanställda

Skogsbruk

Skärgårdstrafik ASL

Sockerindustrin (Nordic Sugar AB)

Stenindustrin

Stoppmöbelindustriavtalet

Stål- och metallindustrin blå avtalet

Städavtalet

Sågverksavtalet

Teknikavtalet IF Metall

Teknikinstallation VVS och Kyl

TEKO avtalet

Tidningsavtalet

Tobaksavtalet

Träindustriavtalet

Tvättindustrin

Virkesmätningsavtalet

Väg- och banavtalet

Värdepapper

Återvinningsföretag

Kollektivavtalade avgifter

Toggle

En eller flera avgifter kan ingå i företagets kollektivavtal. Hur avgifterna beräknas framgår av prislistan.

Behörighetsförlust för ombordanställt befäl

Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd, BYA

Bygg - Särskilt tillägg

El – särskilt tillägg

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU

Glas – särskilt tillägg

Hamn- och stuveriavtalet – Hamn- och stuveriskolan

Hamn- och stuveriavtalet – PORT SIDE

Handelns utvecklingsråd, HUR

HRF Administrativ avgift

HRF Serviceavgift

Lackerarnas yrkesnämnd, LYN

ME – Särskilt tillägg

Motorbranschens yrkesnämnd, MYN

Måleri – Mätningsavgift

Måleri – Särskilt tillägg

Plåt och vent – Särskilt tillägg

Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, TYA

Unionen, administrativ avgift

VVS – Särskilt tillägg

VVS Isolering – Särskilt tillägg

Basbelopp 2018

Prisbasbelopp
1 prisbasbelopp = 45 500 kronor
7,5 prisbasbelopp = 341 250 kronor

Inkomstbasbelopp
1 inkomstbasbelopp = 62 500 kronor
7,5 inkomstbasbelopp = 468 750 kronor