Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Information

Viktig information: Mina sidor kommer under perioden torsdagen den 7 mars kl 17.00 till tisdagen den 12 mars kl 08.00 vara stängda för en större, planerad driftssättning.
Det innebär att du som kund till exempel inte kan månadsrapportera eller använda andra e-tjänster under de här dagarna.

Prislista 2018

Kostnaden för de försäkringar som ingår i försäkrings­avtalet är en viss procent av de anställdas löner. 

Olika försäkringar har olika procentsatser, som varierar från år till år.  

Det kan även tillkomma kostnader för kompletterande pensions­premier och avgifter som ingår i ert kollektiv­avtal.

Prislistor för pension, försäkringar och kollektiv­avtalade avgifter

Avtalspension SAF-LO

Toggle

Kostnaden för Avtals­pension SAF-LO beror på den anställdes lön.

  • För de delar av lönen som ligger under 7,5 inkomstbasbelopp betalas 4,5 procent (för 2018 är kostnaden sänkt till 4,3 procent men 4,5 procent förs över till pensions­förvaltaren).
  • För de delar av lönen som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp betalas 30 procent.

Avtals­pension SAF-LO omfattar företagets arbetare mellan 25 och 65 år - det är alltså bara deras löner som är underlag för kostnaden. 

Finns det en överenskommelse med den anställda om fortsatt intjänande till Avtals­pension SAF-LO efter fyllda 65, ska även den personen räknas med.

Försäkringar

Toggle

Försäkringar för arbetare

Försäkringar för tjänste­män

Försäkringar för företagare

Minimipremie för försäkringsavtalet

Toggle

Minimipremien för försäkrings­avtalet är 200 kronor - det är den lägsta kostnad som Fora fakturerar för avtalet. 

Den betalas även av företag utan anställda (då ingår Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA, för företagare).

Kompletterande pensionspremier

Toggle

Hur kostnaden beräknas för Deltids­pensions­avsättning och Extra pensions­avsättning framgår av prislistan.

Kostnaden för Livsarbetstids­pension och Arbetstids­pension framgår av ert kollektiv­avtal.

Ahlsell Gelia/Sv. Foder/Teknosan

Allokemiska industrin

Avtalet för kafferosterier och kryddfabriker

Avtalet för vin- och spritindustrin

Bemanningsföretag

Buteljglasindustrin

Byggnadsämnesindustrin

Bygg­avtalet

Cyclife Sweden (f.d. Studsviks­avtalet)

Dalslands kanal

Detaljhandeln

Elektroskandia­avtalet

Entreprenadmaskin­avtalet

Explosivämnesindustrin

Flygtekniker med typcertifikat

Förpacknings­avtalet

Gemensamma Metall

Glasindustrin

Glasmästeri­avtalet

Göta kanalbolag AB

Handel- och Metall­avtalet

I-avtalet

IMG-avtalet

Industri­avtalet

Infomedia­avtalet

Installations­avtalet

Kemiska fabriker

Kraftverks­avtalet

Lager­avtalet

Lager- och E-handels­avtalet Inklusive Partihandels­avtalet samt Postorder- och e-handels­avtalet

Lagerpersonal vid glassföretag, filialer- och depålager samt direktsäljare

Larm- och säkerhetsteknik­avtalet

Livsmedels­avtalet

Läder- och sportartiklar

Maskinförar­avtalet

Massa- och pappersindustrin

Motorbransch­avtalet

Måleriyrket, Servicearbetar­avtalet, Månadslöne­avtalet

Oljeraffinaderier

Plåt- och ventilations­avtalet

Privatteater­avtalet

Restaurang- och caféanställda

Skogsbruk

Skärgårdstrafik ASL

Sockerindustrin (Nordic Sugar AB)

Stenindustrin

Stoppmöbelindustri­avtalet

Stål- och metallindustrin blå avtalet

Städ­avtalet

Sågverks­avtalet

Teknik­avtalet IF Metall

Teknikinstallation VVS och Kyl

TEKO avtalet

Tidnings­avtalet

Tobaks­avtalet

Träindustri­avtalet

Tvättindustrin

Virkesmätnings­avtalet

Väg- och ban­avtalet

Värdepapper

Återvinningsföretag

Kollektivavtalade avgifter

Toggle

En eller flera avgifter kan ingå i företagets kollektiv­avtal. Hur avgifterna beräknas framgår av prislistan.

Behörighetsförlust för ombordanställt befäl

Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd, BYA

Bygg - Särskilt tillägg

El – särskilt tillägg

Fastighetsbranschens Utbildnings­nämnd, FU

Glas – särskilt tillägg

Hamn- och stuveri­avtalet – Hamn- och stuveriskolan

Hamn- och stuveri­avtalet – PORT SIDE

Handelns utvecklingsråd, HUR

HRF Administrativ avgift

HRF Serviceavgift

Lackerarnas yrkesnämnd, LYN

ME – Särskilt tillägg

Motorbranschens yrkesnämnd, MYN

Måleri – Mätningsavgift

Måleri – Särskilt tillägg

Plåt och vent – Särskilt tillägg

Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, TYA

Unionen, administrativ avgift

VVS – Särskilt tillägg

VVS Isolering – Särskilt tillägg

Basbelopp 2018

Prisbasbelopp
1 prisbasbelopp = 45 500 kronor
7,5 prisbasbelopp = 341 250 kronor

Inkomstbasbelopp
1 inkomstbasbelopp = 62 500 kronor
7,5 inkomstbasbelopp = 468 750 kronor