Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Rapportera nyanställda arbetare
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer
Du är på Företag med kollektivavtal
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Aktuellt på Fora

Månadsmöten med allt från order till tjänstepension

9 november 2022

På Telos Telemontage obligatoriska månadsmöten för all personal tar man upp såväl projektstatus som aktuella frågor om försäkringar och tjänstepension. Utöver det mejlas tips och nyheter som rör pension till alla medarbetare.

Kundservice

I Foras kundservicesektioner hittar du bland annat:

  • Blanketter och instruktioner
  • Situationsguider och frågor & svar
  • Kontaktvägar till Fora

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Företag med försäkringsavtal tecknar kollektivavtal

Har företaget sedan tidigare försäkringsavtal genom Fora och tecknar kollektivavtal, påverkas kostnaden för försäkringsavtalet. 

Fora får information från arbetsgivar- eller fackförbundet om att företaget omfattas av kollektivavtal. Försäkringsavtalet uppdateras med den nya informationen.

Blir företaget medlem i ett arbetsgivarförbund blir vissa försäkringspremierna lägre. Men det tillkommer ofta även avgifter och kompletterande pensionspremier som ingår i kollektivavtalet.

Ibland behöver Fora uppgift om en ny lönesumma för en viss kategori av anställda. Då får företaget ett brev med en uppmaning om att rapportera lönesumman.

Vad de olika försäkringarna i försäkringsavtalet kostar framgår av prislistan.