Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Företag med försäkringsavtal tecknar kollektivavtal

Har företaget sedan tidigare försäkrings­avtal genom Fora och tecknar kollektiv­avtal, påverkas kostnaden för försäkrings­avtalet. 

Fora får information från arbetsgivar- eller fack­förbundet om att företaget omfattas av kollektiv­avtal. Försäkrings­avtalet uppdateras med den nya informationen.

Blir företaget medlem i ett arbetsgivarförbund blir vissa försäkringspremierna lägre. Men det tillkommer ofta även avgifter och kompletterande pensions­premier som ingår i kollektiv­avtalet.

Ibland behöver Fora uppgift om en ny lönesumma för en viss kategori av anställda. Då får företaget ett brev med en uppmaning om att rapportera lönesumman.

Vad de olika försäkringarna i försäkrings­avtalet kostar framgår av prislistan.