Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Information

Viktig information: Mina sidor kommer under perioden torsdagen den 7 mars kl 17.00 till tisdagen den 12 mars kl 08.00 vara stängda för en större, planerad driftssättning.
Det innebär att du som kund till exempel inte kan månadsrapportera eller använda andra e-tjänster under de här dagarna.

Företaget har anställda på utlandstjänstgöring

Anställda som är utsända för att tjänstgöra utomlands omfattas av försäkringarna och tjänste­­pensionen även när rätten till svensk a-kassa och sjukpenning upphör.

För att försäkringarna ska fortsätta gälla när rätten till sjukpenning upphör ska vissa förutsättningar vara uppfyllda:

  • Den anställde omfattades av svensk a-kassa och sjukpenning innan utlandstjänstgöringen påbörjades.
  • Den anställde har en svensk arbetsgivare.
  • Utlandstjänstgöringen sker på uppdrag av den svenske arbetsgivaren.

Checklista när anställda är utsända på utlandstjänstgöring

Anmäl till Fora

Rapportera lönen i januari

Rapportera lön på särskild blankett

Särskilda förmåner för den anställde

Toggle

Särskilda förmåner

Anställda som är utsända på utlandstjänstgöring får särskilda förmåner, utöver de vanliga försäkringarna och tjänste­­pensionen.

Kompensation för bortfall av allmän pension

Arbetare får kompensation för bortfall av allmän ålders­pension genom att arbetsgivaren gör en extra inbetalning till Avtals­pension SAF-LO.

Ersättning vid förlust av svensk sjukpenning

Vid sjukdom får arbetare en ersättning som motsvarar sjukpenningen de skulle ha fått från Försäkringskassan om de arbetade i Sverige. Ersättningen betalas ut genom Avtalsgrupp­sjuk­försäkring (AGS).

Utökad arbetsskade­försäkring

Trygghets­försäkring vid arbetsskada (TFA) omfattar vid utlandstjänstgöring även skadefall som beror på sjukdom och olycksfall som kan ha orsakats av speciella miljöförhållanden och risker i utlandet. TFA omfattar arbetare och tjänste­män.

Kostnad för arbetsgivaren

Toggle

För företag med anställda som är utsända på utlandstjänstgöring tillkommer vissa premier och avgifter:

  • Extra inbetalning till Avtals­pension SAF-LO
  • Efterlevande­pensions­avgift
  • Tillägg till premien för Avtalsgrupp­sjuk­försäkring (AGS)
  • Om läkekostnads­försäkring (LFU) saknas, och företaget har tjänste­män eller saknar kollektiv­avtal, betalas en särskild tilläggspremie för Trygghets­försäkring vid arbetsskada (TFA).

Lönerna för anställda som är utsända på utlandstjänstgöring ska rapporteras på en särskild blankett i januari. Kostnaderna för de tillkommande premierna och avgifterna beräknas på blanketten. Lönerna ska även tas med i den vanliga rapporteringen av slutliga löner i januari.