Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Uppdatera företagets uppgifter

På Mina sidor kan företaget lägga till en särskild fakturaadress och välja om faktura ska skickas via e-post eller post. Vissa företag kan också ange bankkonto för utbetalning av kreditbelopp.

Ändra adress och lägga till fakturaadress

Fora prenumererar på företagsuppgifter från officiella register. Vi använder alltid företagets officiella adress för all vår kommunikation via brev. Undantaget är fakturor, där det går att lägga till en särskild fakturaadress. En sådan adress läggs till på Mina sidor, under fliken Administration.

Behöver företagets officiella adress ändras, görs det hos Bolagsverket.

Bankgiro eller bankkonto för utbetalningar

Fora prenumererar på uppgifter från Bankgirocentralen. Företag som har bankgiro får sin kredit utbetald till sitt bankgirokonto. 

Företag som saknar bankgiro men är aktiebolag, handelsbolag, enskild firma eller kommanditbolag (där firmatecknare finns i officiella register) kan anmäla bankkonto via e-tjänst på Mina sidor, under sektionen Administration. Firmatecknare skriver under med svenskt BankID.

Övriga näringsidkare, exempelvis enkelt bolag, ideella föreningar, stiftelser och fonder (som behöver styrka firmateckningsrätten då firmatecknarna inte finns i officiella register) behöver skaffa bankgironummer.