Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Vid pensionering

Avtalspension SAF-LO

När en arbetare går i pension börjar utbetalningarna från Avtals­pension SAF-LO. Tjänste­­pensionen är en viktig del av den totala pensionen. 

Utbetalningarna från Avtals­pension SAF-LO börjar normalt när den anställda fyller 65 år. Men det går att ta ut tjänste­­pensionen redan från 55 års ålder eller vänta till efter 65 år. Det går också att ta ut del av Avtals­pension SAF-LO om den anställda vill gå ner i arbetstid, så kallat partiellt uttag.

Så stor blir pensionen

Hur stora utbetalningarna från tjänste­­pensionen blir beror på många olika saker, till exempel: 

  • vid vilken ålder den anställda började att jobba
  • vid vilken ålder pensionen börjar tas ut
  • om den anställda har jobbat mycket deltid istället för heltid
  • hur hög lönen varit
  • hur värdet av de inbetalda pengarna förändrats

Inbetalningar fram till 65 år

Inbetalningarna till Avtals­pension SAF-LO upphör när den anställda fyller 65 år. Vill den anställda jobba kvar efter 65-årsdagen, måste en särskild överenskommelse göras med dig som arbetsgivare för att inbetalningarna ska fortsätta.

Avtals­pension SAF-LO

Gäller för

Börjar gälla

Ger ersättning vid

Kostnad

Utbetalning

Mer information

Försäkringsvillkor