Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

 • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
 • Rapportera nyanställda arbetare
 • Se företagets fakturor och saldon
 • Lägga upp fler administratörer
Du är på Företag med kollektivavtal
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Den bästa förmånen

Den 27 september firar vi Tjänstepensionens dag. Alla som arbetar och betalar skatt tjänar in till sin allmänna pension. Tjänstepensionen kommer däremot via arbetsgivaren och är en stor del av den framtida pensionen. Därför är tjänstepension den absolut bästa förmånen arbetsgivare kan erbjuda sina anställda.

Kundservice

I Foras kundservicesektion hittar du bland annat blanketter, instruktioner, vanliga frågor och kontaktvägar.

Sänkt ålder för Avtalspension SAF-LO 2021

Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för intjänande till Avtalspension SAF-LO från dagens 25 år, med start 2021.

Information med anledning av Coronaviruset

Vi får många frågor med anledning av Coronaviruset och har samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Vid pensionering

Avtalspension SAF-LO

När en arbetare går i pension börjar utbetalningarna från Avtalspension SAF-LO. Tjänstepensionen är en viktig del av den totala pensionen. 

Utbetalningarna från Avtalspension SAF-LO börjar normalt när den anställda fyller 65 år. Men det går att ta ut tjänstepensionen redan från 55 års ålder eller vänta till efter 65 år. Det går också att ta ut del av Avtalspension SAF-LO om den anställda vill gå ner i arbetstid, så kallat partiellt uttag.

Så stor blir pensionen

Hur stora utbetalningarna från tjänstepensionen blir beror på många olika saker, till exempel: 

 • vid vilken ålder den anställda började att jobba
 • vid vilken ålder pensionen börjar tas ut
 • om den anställda har jobbat mycket deltid istället för heltid
 • hur hög lönen varit
 • hur värdet av de inbetalda pengarna förändrats

Inbetalningar fram till 65 år

Inbetalningarna till Avtalspension SAF-LO upphör när den anställda fyller 65 år. Vill den anställda jobba kvar efter 65-årsdagen, måste en särskild överenskommelse göras med dig som arbetsgivare för att inbetalningarna ska fortsätta.

Avtalspension SAF-LO

Gäller för

Toggle

Avtalspension SAF-LO gäller för företagets arbetare.

Kan även tecknas av företagare.

Börjar gälla

Toggle

Inbetalningarna till Avtalspension SAF-LO börjar den månad då den anställda fyller 24 år* och upphör vid 65 år.

* 24 år gäller från år 2021. År 2022 sänks den lägsta åldern för intjänande till 23 år och år 2022 till 22 år.

Ger ersättning vid

Toggle

Utbetalningarna från Avtalspension SAF-LO börjar normalt vid 65 år. Men det går att ta ut tjänstepensionen redan från 55 års ålder, eller vänta till efter 65 år.

Den anställda kan också gå ner i arbetstid och ta ut del av av Avtalspension SAF-LO.

Kostnad

Toggle

Kostnaden för Avtalspension SAF-LO beror på den anställdes lön.

 • För de delar av lönen som ligger under 7,5 inkomstbasbelopp betalas 4,3 procent (men 4,5 procent förs över till den anställdas tjänstepension).
 • För de delar av lönen som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp betalas 30 procent.

Från den pensionspremie som förs över till de anställdas pensionsförvaltare drar Fora en förmedlingsavgift på 1,5 procent.

Det är enbart anställda mellan 25 och 65 år som tjänar in pengar till Avtalspension SAF-LO - det är bara deras löner som är underlag för kostnaden.

I de fall det finns en överenskommelse med den anställde om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO efter fyllda 65, ska även de tas med i underlaget för kostnaden.

Utbetalning

Toggle

Den anställda blir kontaktad av sin pensionsförvaltare några månader före 65-årsdagen. Du som arbetsgivare behöver inte göra något för att tjänstepensionen ska betalas ut.

Mer information

Toggle

Fora sköter administrationen av Avtalspension SAF-LO.