Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Vid sjukdom

Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS, och Premiebefrielseförsäkring

Är du sjukskriven en längre tid kan du få ersättning från en sjuk­försäkring. 

Har du tecknat Avtals­pension SAF-LO och blir sjukskriven, får du ändå pengar inbetalda till tjänste­­pensionen tack vare premiebefrielse­försäkringen.

Ersättning vid sjukdom

Toggle

För den som är sjukskriven i mer än 14 dagar finns en sjuk­försäkring som heter Avtalsgrupp­sjuk­försäkring, AGS. Den ger en kompletterande ersättning under den tid som ersättning betalas ut från Försäkringskassan.

För att ha rätt till ersättning från sjuk­försäkringen måste anställningen ha varat i 90 dagar. Det finns också ett efterskydd i försäkringen. Det betyder att går att få ersättning från sjuk­försäkringen även sedan den som blir sjuk har slutat sin anställning.

Avtalsgrupp­sjuk­försäkring, AGS

Gäller för

Börjar gälla

Ger ersättning vid

Kostnad

Ansökan om ersättning

Mer information

Försäkringsvillkor

Pengar till tjänstepension

Toggle

Har du tecknat Avtals­pension SAF-LO och blir sjukskriven, kan du ändå få pengar avsatta till tjänsten­pensionen.

Premiebefrielse­försäkringen tar över inbetalningarna till Avtals­pension SAF-LO under den tid du får sjukpenning, sjuk-, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta samt föräldrapenning och graviditetspenning.

När Avtals­pension SAF-LO tecknas, tecknas automatiskt Premiebefrielse­försäkringen.

Premiebefrielse­försäkring

Gäller för

Börjar gälla

Ger ersättning vid

Kostnad

Ansökan om ersättning

Mer information

Försäkringsvillkor