Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Företaget anställer personal

information
Information med tidsbegränsad giltighet

Informationen berör den slutliga rapporteringen av 2023 års löner. För månads­rapportering, som startar i februari 2024, gäller annan information.
Läs mer om månads­rapportering

När företaget anställer personal behöver dessa rapporteras in till Fora. Det är också bra att uppdatera de preliminära lönesummorna, så att fakturan från Fora blir så korrekt som möjligt.

Nyanställd personal omfattas automatiskt av försäkringarna. Det gäller all personal, även vikarier, tim- och säsongsanställda.

Nyanställda arbetare som har fyllt 22 år behöver rapporteras in med personnummer i e-tjänsten "Anställda arbetare" på Mina sidor. Då kan Fora skicka ut information till de anställda och de kan välja pensions­bolag för förvaltning av sin Avtals­pension SAF-LO.

Nyanställda arbetare som är under 22 år rapporteras vid den slutliga rapporteringen av löner i januari.

Så skiljer du på arbetare, tjänste­män och företagare

Genom försäkrings­avtalet med Fora omfattas arbetare av tjänste­­pensionen Avtals­pension SAF-LO och försäkringar vid bland annat sjukdom och föräldraledighet. Tjänste­män och företagare omfattas endast av Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA.